Slik kommer vi til å jobbe

Vi fokuserer mer på verdiskaping og sluttresultat enn på hvor, når og hvordan arbeidet utføres – og søken etter mening blir mer relevant for å tiltrekke seg dyktige folk, viser rapporten «Neste generasjons yrkesliv» har Ericsson Networked Society Lab undersøkt endringene og identifisert de viktigste trendene.

I rapporten «Neste generasjons yrkesliv» har Ericsson Networked Society Lab undersøkt endringene og identifisert de viktigste trendene for hvordan vi kommer til å jobbe i tiden fremover.Arbeidslivet er i endring. Mobile og digitale teknologier brer om seg på stadig flere områder, både i samfunnet, næringslivet og privatlivet, og endrer måten vi jobber på og hvordan arbeidet organiseres. Det vil være avgjørende å forstå og tilpasse seg endringene.

Åtte trender identifisert i undersøkelsen:

 1. Søken etter mening –

  I stedet for bare å fokusere på lønn, goder og stillingstittel, er det stadig viktigere å bidra i samfunnet. Å ha en meningsfull rolle er blitt avgjørende.

 2. Fra oppgaver til oppdrag –

  Skiftet mot fokus på verdiskaping markerer en stor endring i arbeidslivet. Både arbeidsgivere og -takere fokuserer mer på faktisk verdiskaping og sluttresultat enn nøyaktig hvor, når og hvordan arbeidet utføres.

 3. Kulturell tyngdekraft –

  Vi har en tendens til å søke virksomheter hvor vi får følelsen av fellesskap og en internkultur å identifisere oss med.

 4. Toveis fleksibilitet –

  Vi forventer fleksible arbeidsforhold på egne vilkår, eksempelvis en fleksibel arbeidstid kombinert med konstant tilgjengelighet.

 5. Handlekraft –

  Vi tar større personlig ansvar for å løse problemer og oppnå mål.

 6. Tilfeldighetenes styrke –

  Virksomheter tilrettelegger for ”tilfeldige” møter mellom mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse for å øke muligheten for innovative ideer.

 7. Utvekslingsstedet –

  Det er et skifte fra ”oppsamling og kontroll” av ansatte på arbeidsplassen til å sikre en meningsfylt og givende utvekslingsplass. Arbeidsmiljøet designes primært for å optimalisere kvaliteten på mellommenneskelig utveksling.

 8. Forbrukertilpasning –

  Vi vil ha arbeidsmiljøet tilpasset våre individuelle behov, og kunne ta med oss preferanser og opplevelser fra privatlivet på jobben.

– Hver historisk epoke har sine vesentlige kilder av verdiskapende aktiviteter. Under ‘jakt og samlingsperioden’, besto dette i å finne mat, tenne bål og å lage bekledning for beskyttelse. I dag endrer ny atferd og ny teknologi hvordan arbeidet organiseres.  IKT vil være en fundamental drivkraft for denne transformasjonen, sier Mikael Eriksson Björling, ekspert på forbrukeratferd hos Ericssons ConsumerLab.

Link til rapporten

Link til Ericssons ‘Working Life’

Link til ‘Networked Society’

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply