Skal utvikle Forsvarets IKT-plattformer

Forsvaret har gitt konsulentselskapet Sopra Steria oppdraget med å levere utviklingstjenester til forvaltning av sine sikre IKT-plattformer. Dette er tredje gang på rad at Sopra Steria vinner denne avtalen.

 

Avtalen gjelder i to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Sopra Steria er eneste leverandør på rammeavtalen som er en av de største og mest
omfangsrike kontraktene Sopra Steria har inngått i Norge de siste årene.

– I moderne krigføring er logistikk og kommunikasjon avgjørende for suksess. Denne rammeavtalen er en viktig del av et helt nytt kontraktsregime i Forsvaret,
tilpasset en mye mer innsatsberedt organisasjon. Den gjør oss mer fleksible og styrker vår evne til å respondere hurtig på ytre betingelser. Det er veldig kort
avstand mellom det som skal leveres på denne avtalen og den operative yteevnen Forsvaret kommer til å ha de nærmeste årene, sier flaggkommandør Nils Helle,
som leder Forsvarets logistikkorganisasjon for IKT-tjenester.

Gjennom rammeavtalen får Forsvaret tilgang til utviklingstjenester for forvaltning og videreutvikling av sine sikre IKT-plattformer. Sopra Steria skal levere kostnads-
effektive løsninger som møter Forsvarets behov for tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet. Konsulentselskapet skal bidra til sikre IKT-kjøremiljøer på alle
graderingsnivåer, fra operativsystemer og sikkerhetsfunksjonalitet til ordinære kontorstøtteapplikasjoner.

 

Vant for tredje gang på rad

– Dette er en strategisk viktig avtale for begge parter. Leveransen er viktig for Forsvarets evne til å opprettholde stabilitet og beredskap på sikre IKT-kjøremiljøer
over hele landet. For oss har det ligget mye prestisje i å få denne avtalen i havn for tredje gang siden 2006, sier Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia.

 

Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria, forteller at avtalen er så omfattende og spesialisert at kun et fåtall konsulentselskaper i Skandinavia har den
nødvendige kompetansen og kapasiteten til å håndtere den.

 

– Gjennom vårt samarbeid med Forsvaret gjennom åtte år har vi bygget opp omfattende kjennskap til organisasjonens landsdekkende sikre IKT-plattformer.
Det gjør oss i stand til å levere utviklingstjenester som gir mest mulig kostnadseffektiv, sikker og forsvarlig IKT-forvaltning. Slik får Forsvaret den IKT-utrustningen
det trenger for å møte fremtidige utfordringer, sier Hauge.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply