Skal forvalte og videreutvikle for Sjøfartsdirektoratet

Kundene til Sjøfartsdirektoratet skal få en enklere digital hverdag. Sopra Steria skal hjelpe til å modernisere flere omfattende, digitale løsninger hos Sjøfartsdirektoratet.

Skipsregisteret, betalingssystemer og systemer for saksbehandling og tilsyn. Avtalen som Sjøfartsdirektoratet nylig signerte med Sopra Steria, vil bedre servicen ut mot publikum og gjøre etaten mer effektiv.

Inn i eget team

Utviklerne og testerne fra Sopra Steria går inn i ett felles utviklingsteam sammen med direktoratets egne fagfolk og IT-ressurser.

– Det gir et fruktbart og nært samarbeid som vi allerede ser fungerer svært godt, sier team-leder Jorunn Lindøe i «team felles forvaltning».

Selve jobben startet opp på nyåret. De neste fire-fem årene skal teamet forvalte, flytte og gjenoppbygge en rekke systemer og tjenester på en Azure-plattform. Det omfatter skipsregisteret, tilsynssystemet og flere undersystemer.

For sjøfolk og rederier

Skipsregisteret er et realregister for fartøy, på lik linje med systemet for tinglysing av fast eiendom; det håndterer dermed verdier for milliarder av kroner. Det håndterer også digitale sertifikater for både fartøy og sjøfolk, som igjen inkluderer apper og betalingsløsninger. Disse gjør det eksempelvis mulig for både sjøfolk og rederier å fornye sertifikater digitalt.

Det andre store systemet er tilsynssystemet, i praksis saksbehandlingsløsningen som Sjøfartsdirektoratet bruker for nybygg, tilsyn og andre tjenester.

Opp i skyen

Flere eksterne selskaper er involvert i utviklingsprosjektene. Sopra Steria overtok systemforvaltningsavtalen etter et anbud der pris, kompetanse/erfaring og tilgjengelighet var avgjørende.

– For oss var det viktig å få en partner med erfaring fra både eldre teknologi og skybaserte løsninger. Vi har fått satt sammen en god gruppe, samtidig som vi beholder god kontroll på prosesser, beslutninger og løsninger, sier Lindøe.

– Dette innebærer jo flere spenstige løft over i skyløsninger, noe som er svært spennende, sier hun.

Sparring

Ine Flateraaker, som leder Applications hos Sopra Steria i Stavanger, sier samarbeidsavtalen er viktig både for regionen og for Sopra Steria.

– For oss er det spennende å bli en langsiktig partner med en for oss ny, offentlig etat som jobber med en av de viktigste sektorene i Norge utenom olje og gass. Målet vårt er ikke bare å utvikle, vi vil også være en aktiv sparringspartner. Vi ønsker å gjøre Sjøfartsdirektoratet bedre.

Selv tror hun tilnærmingen til problemer og løsninger var vel så viktig som ren teknisk kompetanse for å vinne anbudet. I tillegg til å kjenne offentlig sektor godt.

Toppet lag

For å få inn de beste folkene i prosjektet har Sopra Steria samlet spesialister fra regionkontorene sine i både Stavanger, Fredrikstad og Oslo.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet er den enkeltes kompetanse avgjørende, mens det store fagmiljøet Sopra Steria er en verdifull bonus.

– Kompetansen selskapet har samlet sett gjør Sopra Steria svært nyttige, også i utviklingen av nye ideer og løsninger, sier Jorunn Lindøe.

About the author

Related Posts