– Sirkulærøkonomi et must for å få verden videre

– Vi kan ikke fortsette med ikke-bærekraftige løsninger, ressursene må i sirkulasjon. Men det krever både et nytt tankesett og ny teknologi.

Bedre teknologi, bedre liv– Teknologi representerer store muligheter for velferdssamfunnet, helsetjenester, arbeidsliv, bærekraft og demokrati. Til syvende sist er alle grep vi tar viktige for å forbedre innbyggernes liv i dag og i fremtiden, sier administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti.

Han sier det er her teknologi kan bidra, siden tjenestene innbyggerne får, kan bli mer effektive og bedre tilpasset deres behov. – Med endret demografi og veien mot et nullutslippssamfunn, er teknologi helt nødvendig for å beholde velferdsnivået vi har.

Og, legger han til, vi må bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi og bli flinkere til å innovere. Klarer vi det, kan mange fremtidige utfordringer løses på en god måte.

Teknologi og tankesett

– Å utnytte ressursene våre bedre via sirkulærøkonomi må til, vi kan bare ikke fortsette å forbruke klodens ressurser, sier hun. Men å lykkes har både med tankesett, politikk, tekniske standarder og teknologi å gjøre, sier Trine Skei Grande.

Den tidligere Venstre-lederen mener politikerne må gjøre det lønnsomt å innovere og bruke resirkulerte og andre fornybare ressurser. – Disse ressursene må få en riktig pris, slik at de kan bli en del av økonomien. Ett trivielt eksempel: Kranvann, som er bortimot gratis, må få en pris om folk bokstavelig talt skal verdsette det.

Priser og standarder

Tilsvarende er det vanskelig å utnytte avfall i dag, men dét butter også mot manglende standarder.

– Man kan lage isolasjon av avfallsplast, men siden resirkulert plast består av så mange typer, fungerer det ikke. Her kommer standardene inn, så isolasjonen kan lages av de riktige plasttypene.

Prissetting og standarder er opp til politikerne, men å utnytte ressursene krever dyktige fagfolk og god bruk av teknologi.

Grande mener Airbnb er ett godt eksempel på koblingen mellom smarte hoder, teknologi og sirkulærøkonomi. – Slik utleie kan riktig nok øke reiselysten, men isolert sett bruker man jo hus som allerede står der, med de samme møblene og grytene – og skaper nye verdi via en nettløsning, uten å forbruke noen grunnressurser.

– Mange andre steder er det vanskeligere, og mye å ta fatt i!

 

 

About the author

Related Posts