– Satser i skyen

Mange kunder er opptatt av at dataene forblir på norsk jord, særlig gjelder dette kunder i offentlig sektor.

Oslo: Konsulentselskapet Sopra Steria blir partner med IBM SoftLayer for leveranse av skytjenester i Norge.

– Vi ønsker å kunne tilby en løsning for de kundene som er opptatt av at dataene forblir på norsk jord. Særlig gjelder dette kunder i offentlig sektor. Med IBMs skyplattform, SoftLayer, kan vi garantere at dette kravet innfris, sier Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia.
Konsulentselskapet har nå tegnet en partneravtale med SoftLayer i Norge.

– Det er en tydelig trend i markedet at kundene ønsker å kjøpe både teknologi og applikasjonstjenester «as-a-Service». Outsourcing av applikasjoner og infrastruktur er et viktig satsningsområde fremover for oss, men vi beveger oss bort fra en modell der vi selv eier og driver datasentre. Vi skal konsentrere oss om å være en ende-til-ende-leverandør som skaper verdiøkende tjenester for våre kunder, sier Rusti.

I likhet med skyaktører som Microsoft Azure, Google og Amazon tilbyr SoftLayer leie av maskinkraft i skyen. For mange virksomheter er dette et lønnsomt alternativ til å kjøpe og drifte sin egen serverpark. Det som skiller SoftLayer fra de andre er at dataene forblir i Norge. Det åpner døren for at langt flere virksomheter kan legge infrastruktur i skyen, ifølge Rusti.

– For å lykkes med digitalisering er man avhengig av å ha en moderne infrastrukturplattform som understøtter hurtig utvikling og smidig forvalting av applikasjoner og tjenester. Med vår nye leveranseplattform kan vi på en rask og rimelig måte komme i gang med innovasjons- og utviklingsprosjekter for kundene våre. Det trenger ikke ta mer enn et par timer før man er i gang, sier en offensiv Rusti.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply