Posten med ny storkontrakt til Aditro

Posten Norge har igjen valgt Aditro som leverandør av lønnstjenester for alle sine om lag 20 000 ansatte.

Kontrakten, som er inngått etter en omfattende anbudskonkurranse, har en verdi på om lag 70 millioner kroner og løper over fire år med opsjon på forlengelse i to år.

– Posten er en meget erfaren og profesjonell kunde på outsourcing av lønn og personal. Denne kontrakten demonstrerer vår evne til å imøtekomme behov hos de aller største og mest komplekse kundene, sier administrerende direktør Roy Torheim i Aditro.

Avtalen med Posten ble underskrevet nylig og har en samlet verdi på 70 millioner kroner og er inngått for fire år fra 1.1 2014, med opsjon på forlengelse i ytterligere to år.  Aditro skal levere tjenester til Posten innenfor lønn, utbetaling av reiseregninger og utlegg, innkreving av trygderefusjoner, rapportering til offentlige myndigheter, pensjonsrapportering og intern rapportering for de om lag 20 000 som er ansatt i Postens morselskap.

Leveransene baserer seg på avansert dataintegrasjon mellom Postens HR-system og Aditros lønnssystem.

– Kvalitet på lønnsutbetaling er kritisk. Lønn må bare være riktig, hver gang, sier Roy Torheim. – Vi mener at Aditro har Norges beste lønnstjeneste i form av solid programvare, meget gode prosesser og ikke minst et veldig dyktig personale.

Aditro har levert lønn og personaltjenester til Posten siden 2008 og vant den nye kontrakten under sterk konkurranse i en åpen anbudsprosess.  Posten har valgt Aditro fordi selskapet totalt sett kom best ut i konkurransen.

Henter mer enn 200 millioner i sykelønnsrefusjon

Ved siden av rett lønn til rett tid er refusjonshåndtering en viktig del av avtalen. Posten har over flere år redusert sykefraværet betydelig, men med rundt 20 000 ansatte betyr effektiv innkreving av sykepengerefusjoner fra NAV likevel mye.

– Refusjonshåndtering er en krevende funksjon kvalitetsmessig og kompetansemessig, og som betyr mye penger for oss, sier HR-direktør Egil Linge Anderssen i Posten Norge AS.

For Posten krever Aditro årlig inn over 200 millioner kroner i sykepengerefusjoner fra NAV. Effektiv innkreving av sykepengerefusjoner er et av Aditros spesialområder, hvor nøkkelen ligger i å beherske et komplisert regelverk. Ekspertene ved Aditros spesialavdeling i Trondheim står i kontakt med alle NAV-kontor i landet er ekstremt dyktige og får inn hver krone!

– Vi er ekstra glade for at Posten nok en gang har vist oss sin tillit, sier Roy Torheim. – Gjennom våre avtaler med store virksomheter som Posten og Gjensidige har Aditro kunnet bygge spisskompetanse på produksjon av lønns- og personaltjenester for noen av Norges største organisasjoner.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply