Plattform for immune

På få uker har ideen om et register av immune hjelpere gått fra en løs tanke til den globale teknologidugnaden Wemunity – med norske virksomheter i førersetet.

Initiativtaker, Anders Waage Nilsen

Plattformen utvikles for at myndigheter og hjelpeorganisasjoner skal kunne registrere frivillige borgere som er friske etter en Covid-19 infeksjon. I løpet av få uker er en antistoff-test ventet å være godkjent for markedet. Når man kan konstatere immunitet, kan mennesker som er motstandsdyktige mot viruset utgjøre et smitteskjold og bidra til å ivareta viktige oppgaver i samfunnet.

– Borgere som er friske og ikke smittebærere etter en corona-infeksjon kan avlaste samfunnet med svært mange kritiske oppgaver. Og de kan også bidra til at vi skaper et smitteskjold for de som absolutt ikke bør få sykdommen, sier initiativtager Anders Waage Nilsen.

Etter at ideen ble lansert har en stor gruppe designere, teknologer og leger samlet krefter for å realisere den. Blant selskapene som bidrar er New, Deloitte, Netlife, Sanity og Heydays. Også folk fra plattformer som Nyby og Nabohjelp har støttet prosjektet. Teamet har de siste ukene fått innspill både fra ledere, myndigheter og hjelpeorganisasjoner. Målet er en plattform som kan tilpasses ulike nasjonale forhold, og ulike situasjoner. Løsningen vil være svært viktig i land med dårligere helsevesen enn Norge.

– Erfaringer fra virusepidemier som Ebola er at de som blir friske og immune kan gjøre en stor forskjell. Plattform vi bygger skal forenkler registreringen og sikrer godt samspill mellom sivilsamfunn og offentlige virksomheter, sier Waage Nilsen.  Wemunity-teamet er opptatt av å ivareta personvernet. Immunitet er en helseopplysning som krever at alle brukerne har kontroll på bruken av dataene. Deloitte har satt på et eget juridisk team for å bistå i dette arbeidet.

Utviklingen av immunitetstester pågår for fullt. Angela Rasmussen, Virolog fra Columbia University, påpeker at en infeksjon resulterer i beskyttende immunitet mot SARS-CoV2, i det minste på kort sikt, og at reinfeksjon forekommer svært sjeldent.  (Kilde: The Scientist).

– Det er i utgangspunktet trivielt å lage immunitetstester. Så snart myndighetene gir klarsignal til det vil storskala testing være på markedet i løpet av kort tid, sier Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi ved Universitet i Oslo. Målet til Wemunity er å gjøre informasjonen om hvem som er immune og hvilke ressurser de kan bidra med tilgjengelig så snart tester og kliniske definisjoner er etablert.

– Hvis vi raskest mulig klarer å sjekke folk ut av faresonen og inn i hjelpeapparatet kan det få stor betydning for håndteringen av pandemien, sier Waage Nilsen.

Ønsker du å bidra til at dette non-profit prosjektet klarer å levere en global tjeneste kan du gjøre det gjennom den pågående Spleis- aksjonen. Har du kunnskap du vil bidra med i prosjektet, registrer deg på wemunity.org.

Mer om Anders Waage Nilsen: Gründerprofilen er for noen kjent for å ha startet skimagasinet Fri Flyt. Han jobber til daglig med selskapet WasteIQ i den bergensbaserte startup-fabrikken New. For to uker siden fikk han en idé som ikke slapp taket: dette er et virus hvor man blir immun etter å ha vært syk, og det vil bygges opp en økende kapasitet av mennesker som kan hjelpe de som er smittet. Disse folka må vi organisere globalt! Det var starten på Wemunity.

For mer informasjon ta kontakt med: Anders Waage Nilsen

Tlf: + 47 918 14 356 Epost: anders@new.no

About the author

Related Posts