NYHETER

I 2014 kjøpte Statens Vegvesen konsulenttjenester for 3,7 milliarder kroner, beløpet er sannsynligvis like stort eller større i 2015. Nå hyller vegdirektøren konsulenter som har bidratt....