NYHETER

Man kan lett få inntrykk av at offentlige innkjøpere tar lett på innkjøp av konsulenttjenester og at det vrimler av konsulenter i offentlige sektor....