Over halvparten av danske konsulenter jobber internasjonalt

En ny analyse fra Dansk Industri viser konsulentene stadig jobber mer internasjonalt.

Over halvparten av danske konsulenter har internasjonal virksomhet, og mer enn halvparten forventer økt engasjement i utlandet i de kommende årene. Internasjonaliseringen av virksomheten er for 2/3 del av de danske konsulentselskapene som har internasjonale operasjoner integrert i bedriftens strategi.

Slik er det ikke i Norge

Norske konsulenter er i stor grad rettet mot hjemmemarkedet. I en tilsvarende analyse foretatt av Konsulentguiden i samarbeid med NHO i 2012 , viser det seg at omtrent 80 prosent av selskapene oppgir at de har liten eller ingen omsetning fra utlandet. Kun 6 prosent av konsulentselskapene oppgir at de henter mer enn 60 prosent av omsetningen fra internasjonale aktiviteter, og 11 prosent at de henter mer en 40 prosent av omset­ningen internasjonalt.

Sterkere internasjonalisering i Danmark

I Danmark har nesten 55 prosent av konsulentselskapene i Dansk Industri aktiviteter som går utover Danmarks grenser. Internasjonalisering viser seg gjennom eksport, utenlandske partnerskap og nettverk, etablering av datterselskaper eller filialer i utlandet og gjennom rekruttering av utenlandske arbeidstakere.

Over halvparten av respondentene har forventninger om å lansere internasjonale operasjoner i de kommende år, mens nesten 30 prosent tror de vil fortsette sin internasjonale virksomhet på et uendret nivå.

Det er ønske om tilgang til nye markeder og komme nærmere kundene, som rettferdiggjør bedriftens internasjonale aktiviteter. Tilgang til billigere arbeidskraft, har kun en liten innvirkning.

Noen barrierer for videre vekst.

Kulturelle forskjeller utgjør en barriere nå rådgivere søker seg ut av Danmark. Tilsvarende oppfattes byråkrati og i utlandet, samt etablering av utenlandske samarbeidende partnerskap som barrierer. De språklige utfordringene utgjør ingen spesiell hindring for internasjonale aktiviteter.

Analysen viser også at bedriftene i økende grad er i ferd med å tiltrekke utdannet, inkludert høyt utdannet arbeidskraft til Danmark for å kunne bli tilført faglige ferdigheter, språkkunnskaper og kulturell kunnskap. Hovedutfordringen for å rekruttere utenlandske arbeidstakere i landet skal være den høye danske skattebyrden og byråkrati for oppføring og arbeidstillatelse.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply