Oslo`s visuelle identitet – tildelt DOGA-merket

DOGA-merket er en anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

DOGA-merket er en anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

Nyskapende, fleksibel og samlende er blant ordene som brukes for å beskrive Oslos designprogram. I Creuna er vi ydmyke og stolte over å ha vært Oslo kommunes designpartner i dette svært komplekse prosjektet. Suksessen hadde ikke vært mulig uten tett samarbeid og felles forståelse for viktigheten av en involverende prosess som har inkludert over 1500 innbyggere, representanter fra næringslivet, og store deler av Oslo kommune sine virksomheter. Det har blitt laget et digitalt designverktøy som skal og kan brukes av alle 50.000 ansatte i Oslo kommune, for å sikre at den nye visuelle identiteten treffer alle som har en relasjon til Oslo kommune.

Se beskrivelse av Oslo kommune prosjektet her

Anerkjennelsen på hjemmebane i Norge etter en lang rekke priser og utmerkelser internasjonalt.

Dette er juryen sin begrunnelse: Dette er en svært kompleks jobb, og det er godt gjort å lande på et så renskåret og fleksibelt system. Oslo kommune er en oppdragsgiver med utrolig mange virksomhetsområder, som det knytter seg mange – til dels motstridende – følelser til, både internt i kommunen og i befolkningen generelt. Vi vil applaudere designerne og Oslo kommune for å gå til verket med ærefrykt og respekt, og for å ha gjennomført en svært grundig prosess som har gitt et veldig godt resultat.

About the author

Related Posts