Opererer uten signerte kontrakter

Flertallet av virksomhetene i Norge arbeider med kunder eller leverandører uten signert kontrakt. For 40 prosent av disse er dette regelen snarere enn unntaket. Færre enn 1 av 10 signerer alle kontrakter digitalt.

Dette fremgår av en ny undersøkelse utført av YouGov for Adobe.

54 prosent av de norske respondentene i undersøkelsen svarer at deres virksomhet mangler signerte kontrakter med en eller flere av sine kunder eller leverandører. En fjerdedel (24 %) av disse svarer at virksomheten mangler signerte kontrakter med nesten alle (over 80 %) av sine forretningspartnere.

Tillitskultur

 

Undersøkelsen viser at det er en sterk tillitskultur blant virksomhetene. I Norge oppgir 40 prosent av de som mangler signerte avtaler at de anser dette som unødvendig fordi de stoler på kunden eller leverandøren. 28 prosent begrunner manglende signerte kontrakter med at de har muntlige avtaler, 17 prosent med at forretningspartnerne er for små og 6 prosent med at de enes ved å ta partnerne i hånden.

– Vi er overrasket over at så mange profesjonelle gjør forretninger uten signert kontrakt som sikrer dem juridisk mot tvil om betingelser. Det kan være enkelt og fristende å gjøre avtaler muntlig, men risikoen for misforståelser, tvister, mislighold og konflikter er langt større, sier Anne Andreasson, nordisk Document Cloud-spesialist i Adobe.

Digitale kontraktsinker

 

Andelen som oppgir å bruke heldigital kontraktsignering er også lav. En fjerdedel (26 %) av de norske respondentene i undersøkelsen svarer at deres virksomhet aldri bruker det. Halvparten oppgir at den bruker det ved færre enn 50 prosent av kontraktene. Bare 9 prosent er konsekvente og signerer alle sine kontrakter digitalt.

Dette til tross for at nesten halvparten av respondentene (46 %) ikke ser noen hindringer for å bruke digital kontra manuell signering. En av fire (24 %) sier de foretrekker å bruke penn og papir.

– Med økende digital samhandling trodde vi også at langt flere i et ellers IT-modent Norge nå brukte tilgjengelig teknologi for heldigital kontrakthåndtering. Med dagens løsninger går det nesten like raskt å signere en digital kontrakt som å sende en SMS. Og undersøkelser viser at man kan spare ca. 300 kroner per operasjon – i tillegg til mye tid – ved å bruke digitale signaturer, sier Andreasson.

Ukjent med nye EU-regler

 

6 av 10 (59 %) norske respondenter svarer at de ikke vet eller er usikre på hva den nye EU-lovgivningen – eIDAS-loven som trer i kraft 1. juli i år, vil bety for virksomhetens bruk av e-signatur.

Om undersøkelsen

 

Den nordiske undersøkelsen er gjennomført av analyseselskapet YouGov på vegne av Adobe. Det er i perioden 13. – 20. mai 2016 totalt gjennomført 2002 intervjuer i Norge, Danmark, Sverige og Finland. De norske tallene bygger på 175 CAWI-intervjuer med nordmenn over 18 år, alle involvert i kontrakthåndtering ved sitt arbeidssted. 28 av de norske respondentene arbeider i virksomheter med over 100 ansatte, 10 i virksomheter med 50 -100 ansatte, 30 i virksomheter med 10-49 ansatte og 103 i virksomheter med 1-9 ansatte.

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply