Ønsker mer kreativitet

Dyrk kreativiteten på arbeidsplassen, og dine medarbeidere vil både trives bedre og jobbe mer effektivt.

En undersøkelse om kreativitet og arbeid utført av YouGov for Adobe viser at over halvparten (56 prosent) av norske arbeidstakere mener at mer kreative oppgaver vil gi dem økt arbeidsglede. Fire av ti mener det vil gjøre dem mer effektive på jobben.

Studien viser at syv av ti nordmenn i noen grad bruker sin kreativitet i jobben. De fleste av disse bruker den i beskjeden grad, mens så mye som en fjerdedel (24 prosent) ikke får brukt de kreative egenskapene overhodet.

«Norge og de andre landene i Norden må utnytte sitt kreative potensial for å sikre innovasjon, konkurranseevne og fremtidig vekst. Undersøkelsen viser at det er et uutnyttet kreativt potensial på nordiske arbeidsplasser. Hvis virksomheter kan fremme ansattes kreativitet, står vi bedre rustet til å konkurrere globalt, en utfordring hele regionen står overfor i dag». Det sier Therese Johansen, prosjektleder for KreaNord, som skal fremme de kulturelle og kreative bransjene i Norden og hører inn under Nordisk Ministerråd.

Blant de yngste (18-34 år) svarer hele seks av ti at de vil bli mer fornøyd med jobben hvis de de fikk bruke mer av sin kreativitet. Andelen synker noe i de to øvre aldersgruppene, men er over 50 prosent også blant de eldste.

«Det er tankevekkende at annenhver nordmann mener de ville oppleve større arbeidsglede hvis de var mer kreative på jobb. Trivsel er viktig både for medarbeiderne og virksomheten, og ofte kreves det ikke store ressurser fra arbeidsgiver for å slippe kreativiteten løs», sier nordensjef Stefan Dahlgren (bildet) i Adobe.

Svenskene slår oss på kreativitet – og jobber gjerne hjemmefra

Annenhver svenske (46 prosent) hevder å få brukt sine kreative evner på jobben i enten høy eller svært høy grad. I Norge gjelder dette en av tre (33 prosent). Når det gjelder hvilke forhold som kan fremme kreativiteten får mulighet for kursdeltakelse høyest score i Norge (38 prosent). Dernest kommer ledelsens anerkjennelse av kreative medarbeidere (29 prosent). Et klapp på skulderen er enda viktigere på den andre siden av Svinesund, der 41 prosent mener dette gir økt kreativitet.

Svenskene skiller seg også ut i troen på at mulighet for hjemmearbeid påvirker kreativiteten. Bare ni prosent av innbyggerne i København mener bedre muligheter for hjemmearbeid kan stimulere til økt kreativitet. Den tilsvarende andelen er over dobbelt så høy (22 prosent) i Stockholm, og henholdsvis 12 og 14 prosent i Oslo og Helsinki.

Blir ikke kreative av Facebook

Ifølge Adobes undersøkelse mener bare tre prosent av nordmennene at fri tilgang til sosiale medier som Facebook øker kreativiteten på arbeidsplassen. Den samme gjelder i de andre nordiske landene, der andelene varierer fra tre til fem prosent.

– Undersøkelsen understreker at de fleste bruker sosiale medier som Facebook mer i privat enn profesjonelt øyemed. Men det er noen som bruker sosiale medier målrettet i sitt arbeid, som for eksempel journalisters crowd-sourcing via Twitter eller kreatives idéutveksling gjennom Adobe Behance. Så det er ikke sosiale mediers struktur, men snarere konteksten de blir brukt i, som avgjør deres innvirkning på kreativitet, sier Stefan Dahlgren.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply