Omstilling er Norges største vekstnæring

Ingen har vært mer optimistiske på arbeidsmarkedet de siste ti årene enn bank-, finans- og konsulentbedrifter. Også neste kvartal vil de ansette flere.

 – Omstilling fører tilsynelatende til en umettelig appetitt på folk, sier Pål Zubi, divisjonsdirektør i konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis.

Fra talerstoler, i næringslivspressen og på sosiale medier florerer moteordene: automatisering, maskinlæring, kunstig intelligens. Digitaliserte prosesser. Sprintbaserte arbeidsmetoder. Alle forteller at endringstakten i arbeidslivet går raskere og raskere.

Omstillingspresset har gjort bank-, finans- og konsulentvirksomhet til Norges største vekstnæring.

– En skulle tro at effektivisering og omorganisering skulle føre til færre ansatte, men resultatet er det motsatte. Antall sysselsatte bare vokser, og ingen næringer er mer optimistiske i arbeidsmarkedet enn de næringene som spesialiserer seg på omstillinger, sier Zubi.

Evig omstilling

Hvert kvartal måler ManpowerGroup optimismen i arbeidsmarkedet. Hvor mange arbeidsgivere planlegger å ansette flere, hvor mange skal nedbemanne og hvor mange vil bevare arbeidsstyrken som den er. Sammenlagt over de siste ti årene er det ingen sektorer som kan matche optimismen til bank-, finans- og konsulentsektoren.

Tall fra Statistisk sentralbyrå tegner det samme bildet. Samlet er bank-, finans- og forretningsrettet konsulentvirksomhet Norges største vekstnæring de siste ti årene. Det har blitt hele 21 % flere sysselsatte i det som kan kalles omstillingsnæringene.

Zubi trekker frem tre trender som kan være med på å forklare utviklingen.

– Ny teknologi og økt konkurranse fra utlandet har skapt et stort endringsbehov i mange bransjer, blant annet bank og finans. Omstillingene har krevd spesialistkunnskap, spesielt innenfor IT og teknologi. Resultatet er framvekst av konsulentmiljøer, enten internt i selskapet eller som innleid kompetanse. Denne utviklingen ser heller ikke ut til å stoppe med det første.

Fagbakgrunn og teknologisk interesse

I kjølvannet av omstillingene, stilles nye krav til de som arbeider i sektoren. I bank- og finanssektoren flytter kompetansebehovet seg fra de som bygger systemer til de som brukersystemer.

– Produktutvikling, salg og bankhåndverk er viktige områder hvor økonomiforståelse og myke ferdigheter som kundeservice, kommunikasjon og samarbeid er avgjørende. Teknologiforståelsen kommer i tillegg, forteller Zubi, som har følgende råd til de som vil jobbe i bransjen:

– Hvis du ønsker å jobbe i bank- og finansnæringen, bør du ha ett bein i økonomiverden og ett i teknologiverden. Det går raskere å lære en økonom å bruke SQL eller Python, enn å gi en teknolog en bachelorgrad i økonomi.

Norske arbeidsgivere opprettholder bemanningstakten

Bak bank-, finans- og konsulentsektoren, er varehandel, olje- og gass og bygg- og anleggsnæringen de mest optimistiske næringene de siste ti årene.

For arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal 2019 er det olje- og gass-, kraft- og industrisektorene som er mest optimistiske. Utsiktene er også positive i fire av fem regioner. Bare arbeidsgivere i Oslo-området ser ut til å stramme inn arbeidsstyrken noe i starten av 2019.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply