Ny nordisk undersøkelse

Hvilke konsulentselskap har best kompetanse på det nordiske markedet? Konsulentguiden arbeider med å undersøke vilkår for konsulentkjøp i det nordiske markedet og hvilke konsulentselskap som har de beste leveransene.

Konsulentguiden har i flere år analysert konsulentkjøp på det norske markedet. Stadig fler av konsulentselskapene jobber med problemstillinger på det nordiske markedet og det er derfor behov for data som viser tendenser på hele området. Nå er en ny nordisk rapport på trappene:

Rapporten vil se på utvikling og er erfaring ved kjøp av konsulenttjenester i Norge, sammenliknet med data fra det svenske og danske markedet. Analysen vil inneholde:

  •  Hva er årsaken til kjøp av ekstern kompetanse

  • Hvilke behov for eksterne tjenester har selskapene i 2015

  • I hvilken grad medførte oppdraget verdiskapning i bedriften

  • Er innovasjon en viktig del av kjøpskriteriene?

Tidligere undersøkelser på det norske markedet (Management Consulting – 2014) viser at årsaken til kjøp av konsulenttjener først og fremst skyldes problemstillinger som krever ekspertise det ikke er hensiktsmessig å ha på permanent basis (63,2) etterfulgt av mangel på kapasitet (60,7).

Årsak til kjøp av konsulenttjenester

 

Årsaker

Problemstilling som krever ekspertise det ikke er hensiktsmessig å ha internt på permanent basis 63,23 %
Hadde ikke kapasitet (tid) til å gjennomføre selv 60,65 %
Bidrag med verktøy og støtte i strategiprosesser 41,29 %
Støtte i implementering av strategi 25,81 %
For å få støtte til vanskelige avgjørelser 16,77 %
Andre årsaker 5,81 %

 

Tabell 5: Årsaker til kjøp av konsulenttjenester.

Undersøkelser viser også at konsulentkjøpere er svært godt fornøyd med tjenestene som leveres på det norske markedet: Konsulentene har i hovedsak høy kompetanse og evner i høy grad og løse de komplekse situasjonene de er forespurt om å løse, selv om dette ikke alltid medfører en kostnadsbesparelse for bedriften.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply