Ny bransjeleder innen rådgivning

Virke søker etter bransjeleder for bransjeområdet rådgivning.

Bransjeleder i Virke har ansvar for oppfølgning av en av bransjene i Virke, og vi søker nå etter bransjeleder for bransjeområdet Rådgivning. Bransjeområdet omfatter consulting, markedsanalyse, design- kommunikasjonsbyråer og rekruttering og inngår i nysatsningen Virke Vekst.

Som bransjeleder er du ansvarlig for at de områder som medlemmene og Virke Vekst definerer som viktige oppgaver, prioriteres i samarbeid med resten av Virke.

Du vil være rådgivningsbransjenes talerør inn mot Virke, og samtidig være ansvarlig for at medlemstilfredsheten er høy og at bransjefelleskapet vokser gjennom å aktivt rekruttere nye medlemmer.

Som bransjeleder er du bransjens ansikt utad og du skal proaktivt jobbe både mot presse, myndigheter og andre interessenter. Samtidig skal bransjeleder være aktiv inn mot bransjen og sørge for at Virke Vekst fremstår som det mest attraktive felleskapet for bransjen

Gjennom god dialog med medlemmene skal du ha inngående kunnskap om medlemmenes rammebetingelser og fremtidige forretningsmessige utfordringer og muligheter, slik at utfordringene kan løftes frem overfor myndigheter, presse og internt i Virke. Videre er du ansvarlig for å bidra til å finne felles møteplattformer slik at bransjefelleskapet utvikles.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Virke Vekst har utarbeidet flere satsningsområder som vil prege arbeidet til bransjeleder fremover. Hvert område er omfattende og med mange oppgaver, noe som vil kreve god evne til å prioritere.

Som en del av arbeidet med å bli en sentral aktør som assosieres med teknologi, innovasjon og spisskompetanse, er arbeidet med utvikling og posisjonering av Virke Vekst viktig. Dette arbeidet har nettopp begynt og det vil være en prioritert oppgave for bransjeleder å jobbe med synergier for medlemmene i egen og resten av porteføljen.

I tillegg kommer oppgaver som:

 • Operativ oppfølging av medlemmer
 • Aktivt arbeide med saker i media
 • Koordinere høringsinnspill, muntlige høringer og kontakt med relevante myndigheter mv.
 • Bidra aktivt i arbeidet med rekruttering av nye medlemmer til Virke Vekst
 • Bidra til å utvikle og markedsføre Virkes tjenester og arbeidet for å styrke tjenestenæringene
 • Utvikle og fasilitere relevante møteplasser for medlemmene
 • Prosjektarbeid med medlemmer og samarbeidspartnere
 • Delta i arbeid og prosjekter på tvers av fagområder i Virke
 • Delta i relevante råd/styrer som naturlig tilfaller rollen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Meget gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig og med stor gjennomslagskraft.
 • Løsningsorientert, modig, analytisk og strukturert.
 • Interesse for politikk, teknologi, rådgivningsbransjene, næringsliv og innovasjon
 • Erfaring fra eller kompetanse om konsulent- eller rådgivningsbransjen og teknologi er en fordel.
 • Kunnskap og erfaring fra strategi- og kommunikasjonsarbeid.
 • Du har et stort nettverk og en glødende interesse for rådgivning, politikk og næringsliv.

Vi kan tilby:

 • Muligheter til å påvirke en bransje og organisasjon i vekst og endring
 • En selvstendig stilling
 • En stor kontaktflate og nettverk
 • Et spennende arbeidsmiljø med sterke fagpersoner
 • Lønn og ansettelsesvilkår etter avtale

Du vil rapportere til bransjedirektør teknologi.

Om arbeidsgiveren

Virke styrker konkurransekraften til handels- og tjenestenæringen, de som gir oss alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. Kort sagt, de som får Norge til å Virke. Med over 24.000 små og store medlemsbedrifter i mange ulike bransjer, vet vi bedre enn noen hvor skoen trykker.

Vi jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagens utfordringer og de mer langsiktige problemene. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.

About the author

Related Posts