Norske konsulentkjøpere godt fornøyd

Mens europeiske konsulentkjøpere gir konsulenthusene stryk-karakter – er de norske konsulentkjøperne godt fornøyd med tjenestene de kjøper: 90 prosent er godt eller meget godt fornøyd med selskapet de benytter.

Vi har gjennomført en omfattende undersøkelse blant norske konsulentkjøpere for blant annet kartlegge kjøpemønstre og i hvilken grad innkjøperne er fornøyd med kvaliteten på de tjenester som er levert. Undersøkelsen, som er besvart av 478 norske innkjøpere i offentlig og privat sektor, viser at kjøperne i høy grad er fornøyd. Undersøekslen er et samarbeid mellom Konsulentguiden og Abelia (NHO).

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i de 40 største konsulentselskapene innenfor consulting i Norge. Selskapene tilbyr blant annet rådgiving innenfor strategi og ledelse og omsetter for ca 16 milliarder kroner i året.

Konsulentselskapene er scoret på 12 ulike parametere. Blant de konsulentselskapene innkjøperne er mest fornøyd med, finner vi også mange norske selskaper. Norske konsulentkjøpere er nok også mindre opptatt av en internasjonal dimensjon, enn selskaper ute i Europa: Internasjonalt nettverk havner på en 11. plass når kjøperne beskriver hva som er viktig ved valg av rådgivingsselskap.

Årsaken til kjøp av konsulenttjenester er som oftest mangel på kompetanse som organisasjonen trenger for et kortere, avgrenset tidsrom. Kompetanse er derfor også den viktigste driveren når innkjøperen velger selskap de ønsker å benytte.

I etterkant er over halvparten av konsulent kjøperne svært eller meget godt fornøyd med konsulentenes kompetanse etter at oppdraget er fullført. 25 prosent er godt fornøyd, mens 12 prosent er middels fornøyd. Kun 1,3 prosent av de spurte er misfornøyd med konsulentenes kompetanse ved kjøp av konsulenttjenester

Ta kontakt med: Anne Cathrine Røste cat@konsulentguiden.no for nærmere informasjon om undesøkelsen.
mob: 45 83 06 08

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply