Norske dollarmillionærer tredoblet

Antall rike nordmenn øker, og de rike blir stadig rikere. Ved utgangen av 2017 var det 169 000 dollarmillionærer i Norge, en tredobling siden 2007 og en økning på ti prosent siden 2016.

Norge har nå flere dollarmillionærer per innbygger enn blant annet Sverige, Østerrike, Argentina og Mexico, ifølge Capgemini som i dag lanserer den årlige undersøkelsen World Wealth Rapport som kartlegger den globale formuen.

-De norske dollarmillionærene har til sammen en formue på 454,8 milliarder amerikanske dollar, eller vel 3.700 milliarder kroner. I snitt blir det 22 millioner kroner på hver. Men i realiteten er tallet høyere fordi undersøkelsen ikke tar med verdien av for eksempel primærbolig. I stedet måles den finansielle formuen, som blant annet omfatter bankinnskudd, aksjer og annen eiendom, forklarer Johan Bergström, finansekspert hos Capgemini Consulting.

Rapporten viser at verdens rikeste har tilgang på formuesforvaltere som oppnår høyere avkastning enn resten av markedet. To år på rad har forvalterne i gjennomsnitt levert en avkastning på over 20 prosent globalt. De med størst formue hadde de beste forvalterne: Personer med formue på over 20 millioner dollar, eller vel 160 millioner kroner, hadde en avkastning på 36 prosent i 2017. Til sammenlikning oppnådde personer med en formue på mellom én og fem millioner dollar i snitt en avkastning på 25 prosent.

Spår oljesmurt oppgang

Sterk norsk eksport drevet av lav kronekurs, kombinert med solid børsoppgang, er de fremste årsakene til at norske mangemillionærer ble enda rikere. I 2007 var det 55 000 dollarmillionærer i Norge. Tallet har økt til 169.000. Det vil si at antallet norske dollarmillionærer er tredoblet på elleve år, ifølge World Wealth Report.

Capgemini tror ikke festen er over, tvert imot. Konsulentselskapet forventer en kraftig vekst i norsk økonomi som følge av høyere oljeinvesteringer og fallende arbeidsledighet. De spår en ledighet på 3,6 prosent i 2019, ned fra dagens 4,2 prosent. Selskapet tror også på høyere eiendomspriser fremover.

Teknologikjempene angriper bankene

Det er ikke bare i Norge at veksten blant dollarmillionærer vokser. Aldri før har det vært flere dollarmillionærer i verden, og aldri har de hatt så mye penger. For første gang overstiger rikdommen til personer med høye inntekter 70 tusen milliarder amerikanske dollar. Oppgangen på 10,6 prosent fra året før er den kraftigste siden 2011 og markerer det sjette året med sammenhengende vekst i formuen til de aller rikeste.

Den store rikdomsveksten i Norge og internasjonalt gjør at formuesforvaltning blir en stadig mer attraktiv næring. Capgemini forventer at teknologikjemper som Google, Facebook, Amazon og Alibaba vil utnytte kunde- og markedsinnsikt til å utfordre banker og finansinstitusjoner som tradisjonelt har passet på pengene til de rikeste.

– Teknologiselskapene sitter på data som gjør at de kan tilby bedre og billigere løsninger enn tradisjonelle formuesforvaltere. Selskaper som vi i dag kjenner best som nettbutikker, søkemotorer eller sosiale nettverk vil trolig utvikle forretningsmodeller som kan bidra til veksten i formue, sier Bergström.

Rapporten peker også på en annen trend, nemlig at de rikeste investerer i kryptovalutaer, som for eksempel Bitcoin.

– Investorene har for alvor fått opp øynene for kryptovaluta. På sikt kan det blir like vanlig å investere i kryptovaluta som i eiendom, aksjer og gull. Store svingninger i dette markedet gjør imidlertid at mange investorer – spesielt de eldre – fortsatt er skeptiske, sier han.

Om World Wealth Report 2018

World Wealth Report fra Capgemini er den årlige bransjeledende kartleggingen av dollarmillionærer som blir lest av ledere innen bank, finans og forsikring rundt om i verden. Rapporten kartlegger personer som har en formue på over en million dollar i investerbar formue, ekskludert primærbolig og samlerformål, også kalt High Net Worh Individuals (HNWI). Rapporten tas frem på makroøkonomisk nivå, til forskjell fra de beregninger som gjøres basert på individuelle innrapporteringer. WWR gjennomføres nå for 22. året på rad, og er den eneste rapporten som beskriver verdens dollarmillionærer og deres investeringer på en grundig måte. Rapporten inkluderer intervjuer med 2600 dollarmillionærer fra 19 land i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa, Asia og Stillehavsområdet. De har besvart spørsmål om tillit til kapitalforvaltere, investeringer, avgiftsmodeller, beslutninger om kapitalplasseringer og preferanser på kapitalforvalting.

For mer informasjon eller for at laste ned rapporten, gå inn på www.worldwealthreport.com

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply