Norske byer leder an i internasjonal bærekraftssatsing

Kristiansund, Molde og Ålesund leder an i en internasjonal bærekraftssatsing igangsatt av KPMG og United Cities .

Kristiansund, Molde og Ålesund leder an i en internasjonal bærekraftssatsing igangsatt av KPMG og United Cities . Erfaringene herfra blir viktige når tusen byer verden over nå skal bli mer bærekraftige. «Spennende og viktig nybrottsarbeid», sier fylkesordføreren i Møre og Romsdal.

Sammen med stiftelsen United Cities skal KPMG nå hjelpe byer verden over med å bli mer bærekraftige. Dette skjer gjennom et partnerskap forankret i FN-programmet United 4 Smart Sustainable Cities (U4SSC), som støttes av 17 ulike FN-organisasjoner. Programmet bistår byer med å identifisere såkalte bærekraftsgap, altså områder der de kan bli bedre, som for eksempel transport og vann og avløp, United Cities og KPMG vil jobbe tett med lokale myndigheter, privat næringsliv og akademia, for å se hvordan disse gapene best kan tettes. Møre og Romsdal har testet ut dette i en pilot, og denne metoden blir nå en del av KPMG og United Cities sitt tilbud til byer og kommuner verden over. Målet er å nå tusen byer i løpet av ett år, men Kristiansund, Molde og Ålesund har allerede tjuvstartet, og resultatene har vært gode, sier fylkesordfører i Møre og Romsdal, Tove Lise Torve.

«For oss har dette vært veldig nyttig. Byer og tettsteder har en veldig sentral rolle å spille for å sikre en bærekraftig utvikling og for at vi skal greie å oppnå FNs bærekraftsmål. Skal vi få til det, må vi vite hva utgangspunktet vårt er, og her har vi lært mye», sier hun.

Samarbeidet med United Cities er globalt, men ledes av KPMG Norge, og bærekraftsansvarlig Stine Lise Hattestad Bratsberg ser fram til et samarbeid både i Norge men også langt utover landets grenser.

«Vi er veldig fornøyde med at vi gjennom samarbeidet med United Cities kan ta metodikken vi har utviklet her i Norge ut i verden. Denne metoden vil være et av virkemidlene i vårt samarbeid. I tillegg skal KPMG-kontorer verden over bidra med lokal kunnskap, erfaring og ekspertise», sier hun.

Fylkesordfører Torve mener at andre kan dra nytte av erfaringene som er gjort i Møre og Romsdal.

«Da vi begynte å se på løsninger, så vi hvor viktig det er at offentlig og privat sektor samarbeider tett, og at dette samarbeidet starter tidlig. Dette tenker jeg er relevant for nær sagt alle byer og tettsteder», sier hun.

«United Cities ser fram til å utvide samarbeidet med KPMG Norge til et globalt partnerskap hvor vi sammen skal bistå byer og kommuner til å nå FNs bærekraftsmål 11 om bærekraftige byer og samfunn. Et sentralt aspekt her er å gi de byene vi samarbeider med et godt datagrunnlag slik at de slipper å iverksette tiltak ad-hoc og basert på synsing», legger leder og initiativtaker for United Cities, Kari Aina Eik, til.

Så langt har 45 byer og kommuner i Norge gjennomført U4SSCs bærekraftsanalyse. United Cities og KPMG jobber nå med å identifisere hvilke byer internasjonalt som nå skal prioriteres.

About the author

Related Posts