Norge med flere dollarmillionærer en noensinne

Antall norske dollarmillionærer har økt kraftig siden i fjor og teller nå 107 600 nordmenn, hvilket innebærer en økning på hele 18,7 prosent sammenlignet med i fjor. Det viser Capgeminis årlige kartlegging av verdens dollarmillionærer

Globalt sett har dollar millionærenes investerbare eiendeler i 2012 økt med 10 prosent som er et rekordhøyt nivå, til tross for den finansielle uro som råder.

En dollarmillionær er en person med investerbar formue på en million dollar netto eller mer, med unntak av verdien på primærbolig, samleobjekter, forbruksvarer og kapitalvarer.

– Årsaken til veksten av norske dollarmillionærer er en økning i BNP, økt sparing og økte priser på eiendom. I tillegg har børsen steget, sier Charlotte Drougge, sektorleder for Bank og Finans i Capgemini Norge

Nord-Amerika er den regionen der det bor flest dollarmillionærer i verden, både når det gjelder antall og målt i investerbare midler. Med dette tar Nord-Amerika tilbake sin topposisjon etter at de kom på andre plass etter Asia i fjor. Nord-Amerika hadde 3,73 millioner dollarmillionærer sammenlignet med Asia som hadde 3,68 mil. De investerbare ressursene i Nord-Amerika øker til 12,7 billioner dollar sammenlignet med Asia som har 12,0 billioner dollar.

– Antallet dollarmillionærer har økt kraftig i løpet av 2012. Sannsynligvis kommer Nord-Amerika fremover til å miste sin ledende posisjon til fordel for Asia, både målt i antall dollarmillionærer og sett i investerbare midler. Mens Nord-Amerika hadde en større andel dollar millionærer enn Asia, så hadde Asia en sterkere økning av dollarmillionærenes formue, 12,2 prosent sammenlignet med Nord-Amerika som oppnådde en økning på 11,7 prosent, sier Jean Lassignardie, Chief Sales and Marketing Officer, Capgemini Global Financial Services.

Grunnet den globale oppgangen på aksje- og eiendomsmarkedet økte formuen hos verdens dollarmillionærer med 10 prosent  i 2012. Økningen i formue var størst hos de aller rikeste, der den samlede formuen økte med 11 prosent. De investerbare midlene øker nå til rekordhøye 46,2 billioner dollar, etter å ha gått tilbake med 1,7 % året før (2011).

Antall dollar millionærer har i løpet av 2012 økt med en million og totale antallet dollar millionærer øker nå til 12 millioner (økning med 9,2 %).

Capgeminis World Wealth Report viser at alle regioner hatt en sterk vekst i antall dollarmillionærer, unntatt Latin-Amerika. USA topper listen på flest antall dollarmillionærer i 2012 etterfulgt av Japan, Tyskland, Kina og UK.

Rekordhøye nivåer på formue til tross for lavrisiko investeringsstrategier

Til tross for siste tidens forbedringer på markedet er 33 prosent av dollarmillionærene mer fokuserte på å bevare sine formuer, sammenlignet med 26 prosent som vil se sine formuer vokse. Det fremgår av undersøkelsen av 4400 dollarmillionærer i 21 land, som er blitt gjennomført av Global HNW Insights Surveysom en del av årets World Wealth Report.

Dollar millionærenes tiltro til kapitalforvaltere vokser

Globalt sett har tilliten til kapitalforvaltere blitt styrket. I begynnelsen av 2013 svarte 61 prosent av dollar- millionærene at de har stor tiltro til kapitalforvaltere og de selskap de representerer, hvilket innebærer en økning på 4 respektive 3 prosent sammenlignet med året før. Økt tillit og en forsiktig optimisme om at vi går mot lysere økonomiske tider, bidro til at 75 prosent av dollarmillionærene tror at deres formue skal vokse.

Når det gjelder behov for kapitalforvaltning indikerer dollarmillionærene en preferanse for kun å bruke én samarbeidspartner (41 prosent sammenlignet med 14 prosent som foretrekker flere samarbeidspartnere) og én kontaktperson (34 prosent  sammenlignet med 24 prosent som foretrekker flere kontaktpersoner). Mens 31 prosent foretrekker en personlig dialog med sin kapitalforvalter, mener nesten en av fire dollarmillionærer at digital kommunikasjon er viktigere. Dette er en trend som drives av de yngre dollarmillionærene, og fremst i Asia (unntatt Japan).

Fakta om studien

World Wealth Report fra Capgemini og RBC Wealth Management er gjennomført for syttende året på rad og blir lest av ledere i bank, finans- og forsikringsbransjen over hele verden. Rapporten kartlegger antall personer som har en formue på mer enn en million dollar i investerbar formue, eksklusive verdi på primærbolig og samlergjenstander, så kalte High Net Worth Individuals (HNWI). Rapporten tas frem på makroøkonomisk nivå. Dette er den eneste rapporten som beskriver verdens dollar millionærer på en slik omfattende måte og over så lang tid som 17 år. Nytt for i år er en omfattende kartlegging blant 4400 dollarmillionærer i 21 land og deres tillitt til kapitalplasseringsbeslutninger og preferanser når det gjelder kapitalforvaltning.

For mer informasjon eller for å laste ned rapporten, gå inn www.worldwealthreport.com

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply