Når konsulentene lykkes

Når konsulentene lykkes hører man svært lite om prosjektene i nyhetsbildet. Men i følge undersøkelser blant kjøpere av konsulenttjenester viser det seg at bransjen har et høyt score når gjelder å løse utfordringer organisasjonen står overfor.

Da hovedleveranse 4 til NAV ble levert i 2014 med over 70 000 utviklingstimer fra eksterne konsulenter ble en suksess uten avbrytelser og forstyrrelser for interne ansatte eller 2,8 millioner aktive eksterne brukere, var ikke nyhetsbildet preget av dette. Vellykkete konsulentoppdrag i næringslivet eller offentlige forvaltning blir sjelden offentliggjort.

Konsulenter er eksperter på endringsprosesser og brukes hovedsakelig når bedriften står overfor et problem eller en utfordring som man internt ikke har kompetanse eller ressurser nok til å løse. Endringsprosesser stiller særlig høye krav til ledelse. I en undersøkelse om konsulentbehovet fremover, svarer nærmere halvparten av potensielle konsulentkjøpere at de ønsker og trenger hjelp både innenfor ledelse og forretnings- og organisasjonsutvikling. Disse tallene sammenfaller også med undersøkelser gjort i Sverige og Danmark, og er således ikke typisk for det norske markedet.[i]

Ledere i Norge leier også inn eksperthjelp når det skal treffes vanskelige avgjørelser. I offentlig sektor ser vi at over 20 prosent trenger hjelp til å ta avgjørelser, mens tallet for denne type rådgiving i det private næringsliv er 17 prosent. Dette behovet synes å være stigende. Det kan diskuteres hvorfor, men mye av grunnen er nok kompleksiteten i avgjørelsen og behovet for den best tilgjengelige kunnskapen på området.

Hvorfor lykkes konsulentene?

Konsulentene er i stand til å utføre oppgaver som det er behov for i organisasjonen, men som ikke kan utføres fra en intern posisjon. Den eksterne posisjonen er en katalysator for forandring i organisasjonen.For det handler om forandring: Fremtidige og nåværende ledere står overfor et stadig raskere temposkifte som drives frem av økt globalisering og et stadig sterkere krav til virksomhetens forandringskapasitet og forandringsvillighet.

 

Årsaken til at organisasjoner ønsker å benytte seg av eksterne konsulenter er vanligvis:

  • Problemstillinger som krever ekspertise det ikke er hensiktsmessig å ha på permanent basis.
  • Manglende intern kapasitet
  • Bidrag med verktøy og støtte i strategiprosesser
  • Implementering av strategi i organisasjonen
  • Råd og støtte i vanskelige avgjørelser
  • Andre årsaker

 Finnes det en hemmelig oppskrift?

Vi har i en årrekke analysert det norske konsulentmarkedet i samarbeid med bransjeorganisasjoner som Abelia og Virke og kan konkludere med at over 90 prosent av kjøpere av tjenester innenfor management consulting er godt fornøyd med kjøp av slik tjenester. Videre har vi gjennom kåringer av Norges beste konsulenter vurdert konsulentene opp mot 12 ulike parametere innen kundetilfredshet.

Hvordan skiller de beste konsulentene seg ut og hvordan kan vi lære av de – er et spørsmål som vi har stilt oss og som vi forsøker å kartlegge gjennom Konsulentprisen.

De beste konsulentene er for oss først og fremst mennesker med mye kunnskap – både om den faglige problemstillingen de står overfor og om prosesser i organisasjonene: Det hjelper ikke å ha svar på utfordringen, dersom den ikke blir implementert.

Vi ser en økende tendens til at konsulentopppdragene også i stor grad handler om implementering av løsningene, det er lenge siden konsulentrapportene ble liggende å slenge i skrivebordskuffen til administrerende direktør.

De aller beste konsulentene er ydmyke og lydhøre også for andres kunnskap, de er gode til å sette seg inn i problemstillingene som bedriften står overfor.

Eller som bransjens kanskje aller beste konsulent gjennom tidene oppsummerte da han fikk tildelt bransjens Ærespris:

–          Verden blir stadig mer kompleks og med økende usikkerhet er det kanskje bra med skråsikre konsulenter! sa Tore Myrholt i McKinsey.

KONSULENTGUIDEN

Konsulentguiden har eksistert i over 15 år og utarbeider analyser og statistikk over konsulentbransjen i Norge.Våre tall og analyser benyttes av presse og forskere, i tillegg til konsulentselskaper og konsulentkjøpere.

Konsulentguiden er også arrangør av Konsulentprisen i samarbeid med Kapital.

 

 


[i] Undersøkelsen Management consulting 2015/Konsulentguiden-Virke der 1500 konsulentkjøpere i Norden ble kartlagt vedrørende kjøp av konsulenttjenester innenfor management consulting.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply