Naandi Norway vant Harry Hole-prisen

Naandi bidrar med utdanningsstøtte til over 82,300 jenter i India, og ble etablert på initiativ fra ansatte i konsulentselskapet Capgemini Norge.

Harry Hole-stiftelsen har i samarbeid med Walther Jarwson, ”årets ålrighte fyr”, besluttet at Naandi Norway skal motta årets prisbeløp på NOK 500 000,-. Midlene skal gå til utdanning av underprivilegerte, indiske jentebarn.

Gjennom programmet Nanhi Kali, støtter Naandi utdanning av underprivilegerte indiske jentebarn. Utdanning av jenter er en av de mest virkningsfulle metodene for å bryte den onde fattigdomssirkelen.  Programmet ble startet i 1996 av Anand Mahindra og i dag er omlag 80.000 fattige jentebarn i India en del av Nanhi Kali. Alle jenter som starter i programmet blir garantert muligheten til å fullføre 10 års skolegang.

 I dag tildeles Naandi Harry Hole-prisen for andre gang.  Den første Harry Hole-prisen som ble delt ut i 2009 ble også tildelt Naandi. Det muliggjorde 3 års skolegang for 672 jenter. Årets donasjon betyr at flere hundre nye jenter vil bli garantert utdanning.

   Vi er både ydmyke og stolte over at Naandi nå mottar Harry Hole-prisen for andre gang. Denne prisen vil utgjøre en stor forskjell for mange fattige jentebarn i India som nå får muligheten til å fullføre 10 års skolegang, sier Anders Lier, styreformann i Naandi Norway.

 Naandi Norway ble etablert i 2007 på initiativ fra og støttet av ansatte i konsulentselskapet Capgemini Norge AS. Capgemini har et tett foretningssamarbeid med India, og de ansatte ønsket derfor å gi noe tilbake til India som kan bidra til å bekjempe fattigdom og analfabetisme. Den norske stiftelsen er en del av den indiske velledighetsstiftelsen Naandi Foundation.

Om Naandi Foundation:

  • Naandi Foundation ble opprettet i 1998 og har som mål å utrydde fattigdom gjennom prosjekter for å sikre barns rettigheter, skape varige levebrød og bedre sanitærforhold.
  • Naandi hjelper mer enn fire millioner underprivilegerte mennesker til et bedre liv.
  • Naandi er et offentlig-privat initiativ og er aktiv i 9 av Indias stater.

Om Naandi Norway:

  • Opprettet i 2007 på initiativ fra og støttet av ansatte i Capgemini Norge AS. Formålet er å støtte skolegang til underprivilegerte jenter i India.
  • 4400 jenter får i dag støtte fra Naandi Norway slik at de kan fullføre 10 års skolegang.
  • Styret består av tidligere og nåværende ansatte fra Capgemini, hvor alle jobber pro-bono.
  • Gaven fra Harry Hole-stiftelsen går uavkortet til Naandis utdanningsprogram Nanhi Kali.

Om utdanningsprogrammet:

Naandis utdanningsprogram Nanhi Kali, ble etablert av K C Mahindra Education Trust (KCMET) med formål om å gi utdanning til de fattige og underprivilegerte jenter i India. Naandi har en sterk tro på at utdannede kvinner danner fundamentet for et moderne samfunn. Målet er å gi 10 års utdanning med aller høyeste kvalitet til underprivilegerte jenter. Det er en sterk korrelasjon mellom dagens sosiale utfordringer i India som økende befolkningsvekst, spedbarnsdødelighet, kastesystemet og mangel på utdanning for jenter. Utdanning av jenter vil gi store effekter for India på lang sikt. Dette dokumenteres gjennom en rekke studier. Verdensbanken har anerkjent at det er ingen annen investering som gir mer effekt for å realisere FN tusen års mål enn å utdanne jenter. I henhold til Verdensbanken er noen av effektene av utdanning for jenter redusert spedbarnsdødelighet, forbedret helse og næringsinntak for spedbarn, lavere fødselsrater og sterk forbedring av den økonomiske produksjonen. Videre er det en sterk redusering av missbruk av jenter. Siden 2005 har Naandi Foundation i samarbeid med KCMET drevet Nanhi Kali-programmet.

Programmet bidrar med utdanningsstøtte; både akademisk og materielt til over 82,300 jenter. Halvparten av jentene bor på landsbygden og i stammesamfunn. Det finnes program i 9 stater i India; Andhra Pradesh, Chattisgarh, Delhi, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Rajasthan. Takket være programmet er ‘drop-out’ raten fra skolen redusert med 10 %.

Læringseffekten har gått opp med 20 % for de som deltar i programmet. Det har skjedd en sterk økning i skoleresultater for jentene med topp ranking sammenlignet med gutter og andre elever fra private skoler. Per i dag støttes Nanhi Kali av over 8000 enkeltpersoner og flere selskaper fra hele verden.

India har nærmere 1,2 milliard innbyggere. I India lever 34,3 % under fattigdomsgrensen på under 1 dollar per dag. India rangerer på 18. plass i verden som har flest fattige.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply