Nå lanseres Best Managed Companies i Norge

I høst lanseres i samarbeid med Norges Handelshøyskole Best Managed Companies; et program som anerkjenner, samt synliggjør suksessen til større, privateide norske selskaper basert på deres strategiske retning, gjennomføringsevne, bedriftskultur og økonomiske resultater. Programmet ble først etablert i Canada i 1993, og har siden den gang blitt landets ledende program for forretningsutmerking.

Programmet opererer for tiden i 13 land, med planlagt ekspansjon til mer enn 20 nye land innen 2020. Programmet inkluderer da land som Kina, Tyskland, USA, Australia, Italia, Nederland, Irland, Mexico og våre naboland Sverige og Danmark.

Coaching er en integrert del av programmet. Erfarne partnere og directors fra Deloitte bidrar med beste praksis for å klassifisere selskapets modenhetsnivå og identifisere eventuelle områder for forbedring. Sluttresultatet vil være en detaljert analyse av selskapets virksomhet med fokus på strategiske og operasjonelle utfordringer.

Tittelen «Best Managed Company» kan tildeles samme selskap flere år på rad, og de utvalgte vil bli en del av et sterkt felleskap bestående av kun de beste selskapene.

Hva gjør Norges Best Managed Companies- program unikt?

• Fokuserer på privateide norske selskaper
• Anerkjenner resultatene fra den samlede virksomheten og vedvarende vekst
• Anerkjenner innsatsen til hele organisasjonen
• Måler mer enn finansielle resultater
• Gir innsikt i beste praksis, som deles i løpet av søknadsprosessen
• Gir tilgang til et globalt samfunn av best administrerte selskaper

Hvem kan søke?

• Omsetning på over 250 millioner kroner
• Etablert i minst 5 år
• Over 50 heltidsansatte
• Majoritetsandel (> 50%) eiet av personer bosatt i Norge eller norske enheter
Kan være: Privateid norsk selskap, eller norsk porteføljeselskap kontrollert av norsk venture capital eller private equity selskap
• Hovedkontor eller større beslutningssenter i Norge (virksomhet kan være i utlandet)
• Virksomhet som overholder juridiske og skattemessige krav og som samtidig opererer ut fra etiske perspektiv
• Administrerer økonomien effektivt og tilpasser seg endrede markedsforhold, målt på de siste tre regnskapsår

Følgende organisasjoner er ikke kvalifisert:

Kredittinstitusjoner, banker, forsikringsselskaper, co-ops, børsnoterte selskaper, norske datterselskaper av utenlandske multinasjonale selskaper, statlige eide enheter / offentlige etater, veldedige organisasjoner og ideelle organisasjoner og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper.

Søknadsfristen for selskaper for å melde seg på, er 18. oktober. Du kan lese mer om programmet på bestmanagedcompanies.no

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply