Morgendagens rockestjerner?

De aller beste konsulentene kan sammenliknes med rockestjerner og profesjonelle fotballspillere – de trenger faktisk en agent, sier Jesper Kolding, direktør i 7N.

De beste programvareutviklere i USA er nå så ettertraktet at agenter somellers representerer rockestjerner, hjelper konsulentene til å få de bestekontraktene i boks.

Agent-selskap 7N har i løpet av de siste 16 årene etablert seg i totalt syv land, ognå har 40 agenter som representerer 650 IT-spesialister, selskapet er også etablert i Norge med 3 agenter som representerer ca. 30 IT-konsulenter.

Stor etterspørsel etter de beste

I en undersøkelse Konsulentguiden har gjort blant kjøpere av konsulenttjenester innenfor IT (IT-trender 2014), viser en økende tendens til at konsulentkjøperne kontakter meglere/ rådgivere for å få hjelp til anskaffelser: Denne trenden er særlig sterk innenfor offentlig sektor der 10,6 prosent av de spurte får hjelp av en megler eller rådgiver til anskaffelsen. (vi finner ikke den samme tendensen i privat sektor – som ligger på rundt 5 %)

-Det er stor etterspørsel etter de beste konsulentene, sier Jesper Kolding. –Dersom man ønsker å jobbe for seg selv, er det en stor fordel både for kunden og konsulenten at man har et mellomledd som kvalitet sikrer leveransen og kan få tak i kompetanse som har kunnskapen som etterspørres.

– Det blir stadig viktig for utviklere å også ha kompetanse utover ren IT- kunnskap. Det finnes mye utviklingskunnskap i lavkost land som konkurrerer på pris med lokale konsulenter. Derfor blir det stadig viktigere også for IT-konsulentene og ha inngående kjennskap til bransjen man er rådgiver for.

Hva kjennetegner de beste?

-Vi har laget en analyse av hva som kjennetegner de beste konsulentene, sier Kolding: I tillegg til gode kunnskaper bør konsulentene i tillegg besitte følgende egenskaper:

  1. Innsikt i egne styrker og svakheter
  2. Sikker under press
  3. Holistisk projektforståelse
  4. Diplomatisk autoritet
  5. Sosialt overskudd
  6. Personlig innlevelse.

-Prosjektledelse er et av de områdene som har vokst mye de siste årene. Og såde virkelig talentfulle utviklere. Man bør derfor være i stand til å yte noe spesielt. Du må ha kunnskap om virksomheten, du må ha inngående kunnskap om teknologi, og deretter må du kunne samarbeid og ha gode personlige egenskaper. «

Dual speed organisation

Agile prosjekter blir stadig viktigere i utviklingsprosjekter. I Danmark blir det stadig mer viktig med en organisasjonsmodell som ivaretar bedriftens behov på sikt. Her identifiseres bedriftens talenter og organiseres på tvers i organisasjonen og gis ansvar parallelt med at resten av organisasjonen fortsetter etter en hierarkisk modell.

I en slik modell blir selv «superstjernene» ivaretatt og får lov til å utvikle seg selv og bedriften i et stadig raskere tempo, sier Kolding.

– Kampen om de beste hodene er knallhard, etterspørselen etter utviklingskompetanse bare kommer til å øke i tiden fremover. Dersom kommunene og helsesektoren skal klare de oppgraderingene og fremstøtene de jobber med i Norge, trenger innkjøperne hjelp for å kunne tiltrekke seg god nok kompetanse: I et slikt marked vil meglere og agenter kunne bistå særlig offentlig sektor i tiden fremover, supplerer Henning Linna – leder for 7Ns Norges-kontor.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply