Milliarder å spare på statlig innkjøp

Fornyingsminister Rigmor Aasrud ønsker å samordne statlige innkjøp og foreslår at det blir etablert en statlig enhet som får ansvar for å inngå og forvalte rammeavtaler på vegne av staten.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud ønsker å samordne statlige innkjøp og foreslår at det blir etablert en statlig enhet som får ansvar for å inngå og forvalte rammeavtaler på vegne av staten. Samfunnet kan spare minst to milliarder på en slik ordning. Forslaget blir nå sendt ut på høring.

– Staten kjøper inn varer og tjenester for 160 milliarder hvert år. Pengene må brukes så effektivt som mulig, derfor foreslår vi å samordne statlige innkjøp, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Samfunnsøkonomiske analyser viser at samordning av statlige innkjøp kan spare inn mellom to og 12 milliarder kroner.

– Samordning av statlige innkjøp gir innsparinger for oppdragsgivere og tilbydere gjennom mer effektive prosesser for innkjøp, bedre vilkår og lavere priser. Det gir også bedre oppfølging av leverandører og kontrakter, mener Aasrud.

Erfaringar fra nordiske og europeiske innkjøpssentraler viser følgende erfaringer:

  • Mer effektiv organisering og oppgavefordeling i staten
  • bedre evne til å håndtere hensyn til miljø, samfunnsansvar, innovasjon, beredskap, og hensyn til små og mellomstore bedrifter.
  • bruk av elektroniske og mer effektive innkjøpsprosesser, bedre rapportering og etterleving av regelverket for anskaffelser.

I følge høringsnotatet kan samordning også øke risikoen for favorisering av store leverandører og redusert konkurranse i enkeltmarkeder.

– Det er viktig at vi unngår å vri markedet og skape hindringer for at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om leveranser til staten. Vi har foreslått tiltak for å unngå slike konsekvenser, men jeg ønsker også innspill på dette fra leverandører og oppdragsgivere, seier Aasrud.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply