Konsulentene har vært viktige i koronakrisen

Aldri har bransjen som helhet fått høyere score fra sine kunder, viser ny undersøkelse innen Management Consulting fra Konsulentguiden.

 

Under pandemien har konsulentene stått på og hjulpet sine kunder gjennom krisen, og kundene har vært svært fornøyd, viser ny undersøkelse fra Konsulentguiden.

Både offentlig og privat sektor er mest fornøyd med faglige kompetanse og konsulentenes gjennomføringsevne.

Digitalisering av virksomheten/ transformasjon vært det mest aktuelle tjenesteområdet under pandemien, der 33 prosent av respondentene oppga kjøp. Dette var etterfulgt av tjenester innen ledelsesutvikling, personalutvikling og personalledelse.

 

Vi har spurt bransjen om årsaken til de gode resultatene:

– Koronakrisen har vært en hard påkjenning for mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor. De siste 15 månedene har konsulentbransjen gjort en forskjell ved å bidra med spisskompetanse, kapasitet og aktuelle erfaringer på tvers av land og bransjer, for å bidra inn i kundenes koronarespons og pandemihåndtering, sier Cecilia Flatum, leder av Consulting i Deloitte.

– Det har vært viktig å tilby mangfoldige team som har jobbet fleksibelt og digitalt tett med kundene. Vi er nå på vei inn i ny fase, hvor vi ser økt interesse for «The future of work» og bærekraft, sier Flatum.

Cecilia Flatum, leder av Consulting i Deloitte. Foto: Anita Arntzen / KONTRA Produksjon

Godt rigget til å bistå klientene under pandemien

–  Vi har over lengre tid jobbet med store transformasjonsprosjekter i offentlig og privat sektor. Til tross for at EYs 3000 ansatte i Norge over natten måtte jobbe hjemmefra, var vi godt rigget til å bistå våre klienter gjennom hele pandemien, sier Arne Matre, partner i EY.

–  Et godt eksempel på dette er prosjektet Vestlandsscenarioer. I EY Consulting satser vi knallhardt på transformasjon, innovasjon og bærekraft, og vi har spennende nyheter i vente på akkurat dette feltet – i tillegg til etableringen av EYDoberman i Oslo, som styrker helheten i leveransene våre.

Katalysator for innovasjon og fornyelse

–  Som for andre bransjer har koronakrisen vært en katalysator for innovasjon og fornyelse i konsulentbransjen, sier adm.dir. Trond Søreide i AFF.  Søreide påpeker at selv om eksterne sjokk gir en endringsimpuls, så er det hvordan denne impulsen blir fortolket og omsatt til ny handling som skiller dem som lykkes fra de andre. Akkurat som det finnes eksempler på virksomheter som klarer å utnytte kriser til å utvikle nye tjenester eller forretningsmodeller, så finnes det nok av virksomheter som går til grunne i slike perioder.

 

–  I AFF prioriterte vi å bruke frigjort kapasitet våren 2020 til langsiktig utviklingsarbeid fremfor kortsiktige kostnadsbesparelser, sier Søreide.

–  Vi har vært enda tettere på kundene våre både for å utforske deres behov, men også for å utfordre dem til å gjennomføre nødvendige utviklingstiltak via digitale flater fremfor å utsette dem til krisen var over. For oss er faglig kompetanse alltid høyest prioritert, men det siste året har vår gjennomføringsevne og fleksibilitet blitt satt ekstra på prøve. Resultatet har vært at vi ved utgangen av krisen er en større og mer kompetent organisasjon enn det vi var før krisen.

 

Konsulentbransjen har levert

Vi ser at respondentene fra virksomheter opp til 100 ansatte er mest fornøyd med konsulentenes gjennomføringsevne. De mellomstore virksomhetene (virksomheter med 101 – 1000 ansatte) er mest fornøyd med konsulentenes faglige kompetanse. De største virksomhetene med over 1000 ansatte har vært mest fornøyd med konsulentens fleksibilitet eller konsulentenes evne til å justere leveransen i henhold til innspill fra oppdragsgiver.

Aspektet som respondentene er minst fornøyd med på tvers av virksomhetene er hvorvidt leveransen medførte kostnadsbesparelser for virksomheten. Der scorer bransjen en sterk 4`er (Indeks 69*) som er vesentlig bedre enn i tidligere undersøkelser.

*Note:

1≈17;

2≈33;

3≈50;

4≈67;

5≈83;

6≈100.

Denne indeksen kan vurderes på følgende måte der

I > 80 meget bra / relevant;

80 > I > 65 bra / relevant;

65 > I > 50 middels bra / middels relevant;

50 > I dårlig eller lite relevant.

About the author

Related Posts