Konsulentprisen 2016

Konsulentprisen 2016 deles ut 7. september på et arrangement i samarbeid med Konsulentguiden, Virke og Kapital.Fristen for nominasjoner er utsatt til 31.mai.

Hovedtema for arrangementet vil i år være konsulentbransjens rolle i lys av de store omstillingene som pågår i norsk næringsliv. Hvordan guider de beste konsulenthusene norsk næringsliv til en positiv forandring?

Konsulentprisen 2016 deles ut 7. september av Konsulentguiden i samarbeid Virke og Kapital. Hovedtema for arrangementet vil i år være konsulentbransjens rolle i lys av de store omstillingene som pågår i norsk næringsliv. Hvordan guider de beste konsulenthusene norsk næringsliv til en positiv forandring?

Alle nominerte bidrag vurderes av en fagjury og sendes til cat@konsulentguiden.no

Årets konsulentpriser deles ut innen følgende tjeneste- og fagområder:

1. Bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling
2. Finans og økonomistyring
3. Ledelses- og personutvikling, personalledelse og rekruttering
4. Logistikk, produksjon, produktutvikling og tjeneste/servicefunksjoner
5. Markedsføring og markedskommunikasjon
6. Informasjonsteknologi og systemer
7. Eksport og internasjonalisering
8. Prosjektledelse
9. Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
10. Andre spesialområder innen Management Consulting

Det legges vekt følgende overordnede kriterier ved nominasjonen:

 

1. Særpreg og unik karakter

En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte.

 

2. Effekten av konsulentoppgaven

Det er viktig å få belyst hvordan det samlede team av rådgivere og oppdragsgivers medarbeidere i felleskap har skapt varige resultater hos oppdragsgiver.

 

3. Faglighet

Det forventes, at effektiv og moderne consulting- og ledelsesteori og -filosofi ligger bak konsulentens opplegg og gjennomføring, samt at oppgaven er gjennomført profesjonelt.

 

4. Kunnskapsdeling og kunnskapsformidling

Rådgiver får stor kunnskap om kunden, men i det gode prosjektet skjer det også en kunnskapsdeling til kunden.

5. Refleksjon

Hva er det viktigste, henholdsvis kunden og konsulenten har lært gjennom oppgaveløsningen.

6. Verdiskapene og profesjonell levering av konsulenttjenester og kundeløsninger

For nominasjon til Årets konsulentselskap legges det vekt på: evne til å tilby hensiktsmessige, varige og målbare kundeløsninger (vist gjennom et prosjekt som er blitt gjennomført siste 18 måneder og som har gitt målbare og varige resultater).

Se også www.Konsulentguiden.no og konsulentprisen på Twitter.

 

 

 

Årets jury består av:

  • Svein Stavelin ( Juryformann): Managing Partner Incepto, tidligere konsernsjef for Telecomputing, Avenir og gründer av Creuna
  • Kjell Rusti : Administrerende direktør SopraSteria
  • Per Høiby Managing Partner First House
  • Tale Skjølsvik, Førsteamanuensis i økonomi og ledelse, Høyskolen i Oslo og Akershus, doktorgrad i consulting
  • Trond Kristiansen, partner i Semco, tidligere leder i AT Kearney
  • Per-Egill Frostmann, partner i Oslo Executive, foreleser på BI, forfatter av bøker om ledelse
  • ·

    Anne Cathrine Røste, daglig leder Konsulentguiden

Positiv Opplæring AS er teknisk arrangør for gjennomføring av arrangementet. www.positiv.no

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply