Konsulentprisen 2015

Her de nominerte til Årets Konsulentpriser 2015. Prisutdeling finner sted hos Virke på Solli plass, 15. april 2015.

Dette er de nominerte til Årets Konsulentselskap 2015. Konsulentprisen 2015 er et samarbeid mellom Konsulentguiden og Kapital:

Bouvet ASA
Det norske konsulentselskapet Bouvet har siden starten hatt 12 år med sammenhengende vekst og lønnsomhet. I 2014 passerte Bouvet 1000 ansatte og 1,1 milliarder kroner i omsetning. Dermed er Bouvet det største norskeide konsulentselskapet. Selskapet har blant annet levert design og utvikling av ny mobil løsning for kjøretøykontroll for Statens vegvesen og har mange av landets ledende selskap i mange bransjer som kunder.

Agenda Kaupang

Agenda Kaupang er et av selskapene som scoret best på den  norske delen av undersøkelsen Management Consulting 2015, som Konsulentguiden har foretatt blant konsulentkjøpere i Norden. Selskapet har over 100 prosjekter i året innenfor utredning, rådgiving og lederutvikling. Selskapet har blant annet levert den meget omtalte evalueringen av Difi i 2014.

Menon

Menon er et analyse- og rådgivningsselskap som opererer i skjæringsfeltet mellom næringsliv og politikk. Menon benytter forskningsbaserte metoder. Av de snaut 30 ansatte har 7 Ph.D. Selskapet er en av landets største aktører innen analyser av næringer og blant de ledende private samfunnsøkonomiske miljøene. Statsråder og andre beslutningstakere er blant kundene. Av en omsetning på 35 millioner i 2014 skriver 40 prosent seg fra offentlige kunder som departement og etater, 40 prosent fra ulike bransjeforeninger og andre interesseorganisasjoner og 20 prosent fra bedrifter. Menon er i kraftig vekst og er Gaselle-virksomhet 6. året på rad.

De nominerte til Årets Konsulent 2015 er

Frederic Skolmen, KPMG:

Som produksjonssettingsansvarlig for hovedleveranse 4 hos NAV har han i annet halvår 2014 sørget for at den mest omfattende produksjonssetting NAV noen gang har gjort, med over 80 000 utviklingstimer fordelt på en rekke systemer, ble en suksess, uten avbrytelser og forstyrrelser for interne ansatte og NAVs 2.8 millioner aktive eksterne brukere. Takket være denne vellykkede produksjonssettingen har NAVs IKT-avdeling kunne stilne den høylydte kritikken fra forskjellig hold sist høst.

Ole Iversen, Assessit:

Iversen nomineres for sitt arbeid over mange år med å kvalitetssikre rekrutteringsprosesser og arbeidspsykologiske tester i Norge. Flere tusen av de personene (herunder mange konsulenter) som sitter i norske virksomheter og intervjuer og ansetter mennesker har gått på opplæring hos ham.

Iversen har skrevet flere bøker og fagartikler om emnet og har i flere år hatt en tydelig mediaprofil innen dette området.

Effekten av hans arbeid kan i dag sees på tre områder:
–       Økt kvalitet på arbeidspsykologiske tester som benyttes til seleksjon og utvikling i Norge, noe hele bransjen nyter godt av
–       Økt kompetanse om bruk av arbeidspsykologiske tester som benyttes av konsulenter både til utvikling og utvelgelse. Noe som gjør konsulentbransjen mer profesjonell
–       Økt kompetanse blant rekrutteringspersonell i norske virksomheter og noe som bidrar til økt kvalitet på de som ansettes.

Christian Busch, Sopra Steria:

Cristians Busch er nominert for et konsulentoppdrag for Statens Vegvesen. Statens Vegvesen har 6000 medarbeidere fordelt på fem regionskontorer og ytterligere 20 000 personer som er involvert i forskjellige sammenhenger: Statens vegvesen trengte kvalitetssystemer som sørger for at alle trakk i samme retning. Statens Vegvesen skriver i sin referanse:

«Et eksempel på effekten av det nye kvalitetssystemet er hvordan vi nå behandler søknader knyttet til bygging av avkjørsel mot offentlig vei. Hvert år mottar våre 19 veiavdelinger flere tusen

slike søknader, og tidligere har de blitt behandlet på opptil 19 ulike måter. Ved hjelp av kvalitetssystemene har vi etablert en «best practise» som sørger for at du behandles likt uansett om du bor i Finnmark eller Akershus. Det gir forutsigbarhet for søkerne og mer effektiv saksbehandling for oss. Når vi nå skal jobbe videre med automatisering av saksgangen, blir arbeidet Christian har gjort liggende i bunn. Med automatisering regner vi med å kunne spare flere årsverk og samtidig

yte en bedre tjeneste, en verdifull og varig gevinst.»

Konsulentprisen 2015 arrangeres 15.april hos Virke på Solli plass. Billetter inkluderer tapas & vin og koster 590,- Bestill billetter via: cat@konsulentguiden.no Arrangementet starter 17.30

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply