Kjøper ikke i blinde

Man kan lett få inntrykk av at offentlige innkjøpere tar lett på innkjøp av konsulenttjenester og at det vrimler av konsulenter i offentlige sektor.

Man kan lett få inntrykk av at offentlige innkjøpere tar lett på innkjøp av konsulenttjenester og at det vrimler av konsulenter i offentlige sektor.

Av: Anne Cathrine Røste

Men når man ser på realitetene viser det seg at under én prosent av det offentliges samlede utgifter går til kjøp av konsulent tjenester.  Tjenestene som kjøpes blant annet omfatter alt fra management consulting, rådgivende ingeniør tjenester, advokatbistand, kommunikasjonsrådgiving,  og It –rådgiving.

Hovedårsaken til at offentlig sektor kjøper konsulent tjenester er at dette er kompetanse som organisasjonen trenger, men som det ikke er nødvendig å ha på permanent basis.

 I en undersøkelse foretatt av Konsulentguiden, svarer 75 prosent av innkjøperne at kjøpet var drevet av et behov for ekspertise det ikke er hensiktsmessig å ha internt på permanent basis. Konsulentkjøp er også i stadig større grad drevet av underskudd på arbeidskraft i organisasjonen, over halvparten av oppdragene handlet om bemanning av oppdrag som kunden ikke hadde kapasitet til å utføre selv. Dette betyr at konsulentbransjen fyller en meget viktig rolle i norsk økonomi. Konsulentbransjen bidrar til økt fleksibilitet og omstillingsevne i økonomien ved å ta unna topper i kundens arbeidsmengde og ved å tilby spesialistkompetanse ved behov.

Disse funnene støttes av en dansk undersøkelse som viser at mindre enn 25 prosent av oppgavene som konsulentene utfører, kan utføres av den interne kompetansen i offentlig sektor.

I vår undersøkelse,  mener nærmere halvparten av de offentlige innkjøperne at konsulentene førte til høyere verdiskaping i offentlige sektor enn de hadde forventet på forhånd. Da snakker vi ikke lenger om en utgift, men om en investering med god avkastning.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply