It-sjefer bak norsk innovasjon

Norske it-sjefer mener de bidrar til nyskapning i bedriften. På tross av dette scorer Norge fremdeles beskjedent på internasjonale innovasjonsmålinger.

Norske it-sjefer mener de bidrar til nyskapning i bedriften. På tross av dette scorer Norge fremdeles beskjedent på internasjonale innovasjonsmålinger.

Åtte av ti norske it-sjefer mener deres avdeling bidrar til innovasjon og nyskaping på arbeidsplassen. Det viser en undersøkelse byrået Rock IT har gjennomført for Steria blant it-sjefer i store skandinaviske selskaper.

– It-avdelingen kan i aller høyeste grad være nyskapende, ettersom den har evnen til å hele tiden finne nye og bedre måter å løse oppgaver på. Dette er en praktisk og dagligdags form for innovasjon som er svært viktig for effektivitet, sier Hans Jonny Furholt, it-direktør og kvalitetssjef i Steria.

Høy produktivitet 

Likevel kommer Norge ofte et stykke ned på listen når verdens mest innovative land kåres. I EU-kommisjonens årlige måling av europeiske lands innovasjonsevne – ”Innovation Union Scoreboard” – ble Norge i fjor rangert som nummer 17 av 34 land. Derimot kommer Norge ofte godt ut i målinger av produktivitet.

– Høy produktivitet er vanskelig dersom rammene er rigide og umoderne. Det er her en fremoverlent it-avdeling kan bidra, gjennom kontinuerlige forbedringer av prosesser, produkter og tjenester. Da blir informasjon og kunnskap utnyttet bedre, påpeker Furholt.

Skandinavisk trend 

Troen på egen betydning for arbeidsgivers innovasjonsgrad er sterk også i Sverige og Danmark. 79 prosent av de svenske it-sjefene i undersøkelsen og 71 prosent av de danske mener de i ganske eller veldig stor grad bidrar til innovasjon og nyskaping i sin organisasjon.

– Det er mange likheter mellom de skandinaviske landene i organiseringen av arbeidslivet, med relativt flate strukturer, stor grad av ansvarsfordeling og en praktisk tilnæring til problemløsning. Derfor overrasker det meg ikke at it-sjefer i de tre landene har ganske sammenfallende oppfatning av hvilken betydning de har for nyska ping på sin arbeidsplass, sier Furholt.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply