Ingen oppsplitting av EY

Etter mye diskusjoner setter Ernst & Young den planlagte oppdelingen mellom revisjon- og konsulentvirksomheten på vent.

Etter lange diskusjoner stoppes prosessen med oppsplittingen av EY. Årsaken er at den amerikanske delen av selskapet bestemte seg for ikke å delta.

Avdelingen i USA står for rundt 40 prosent av EYs samlede globale omsetning.

Ledelsen fortsatt planlegger å legge grunnlaget for en mulig splittelse, men at det trengs mer tid og investeringer for å gjøre det til en realitet. Firmaet hadde til hensikt å blant annet skille ut  konsulentvirksomheten til et eget selskap.

Partnerene har ikke lykkes med å komme til enighet vedrørende spørsmål om kompensasjon og ressurser som trengs for å bemanne den gjenværende revisjonspraksisen. Det var også uenighet i hvilket selskap skatteavdelingen skulle legges.

– Gitt den strategiske betydningen av det amerikanske medlemsfirmaet for Project Everest, stopper vi arbeidet med prosjektet inntil videre, sa firmaet i en uttalelse.

About the author

Related Posts