I dag kjemper de om å vinne!

Action bilder fra lederprogrammet til Deloitte.

3 globale selskaper kjemper om tittelen Årets Konsulentselskap 2016:

Det har vært hard kamp om finaleplassene til Årets Konsulent og Årets Konsulentselskap 2016. Konsulentprisen arrangeres 7.september på Grand Hotell, der vinnerne vil bli kåret.

Her er finalistene i klassen Årets Konsulentselskap:

SopraSteria med prosjektet digitalisering av MøllerGruppen:

Sopra Steria har 1300 ansatte i Skandinavia og er et av de største europeiske konsulenthusene, med hovedkontor basert i Paris. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Selskapet bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje.

Selskapet er stolt av sin delingskultur og arrangerer blant annet hvert år Power of Sharing-konferansen en lederkonferanse der kunnskapsdeling står i fokus.

Selskapet er også ni år på rad kåret av Great Place to work som en av Norges beste arbeidsplasser.

I prosjektet Digitalisering av MøllerGruppen har selskapet fokusert på «bil som tilbehør til mobil» og hvordan bilhold best kan digitaliseres. Et av resultatene i prosjektet er mobilappen «Mitt bilhold» der kundene kan legge inn og samle all informasjon om en eller flere av sine biler.

 

Dagens kunder har modnet digitalt, og forventer dermed økt tilgjengelighet på egne premisser. MøllerGruppen har tatt konsekvensen av dette – og digitaliserer bilholdet og kjøp av bil på nett.

For MøllerGruppen betyr også digitalisering effektivisering av tjenestene som selskapet tilbyr sine kunder og økt kundetilfredshet.

En tilleggseffekt av prosjektet viste seg å bli håndtering av dieselsaken høsten 2015: Selskapet hadde nylig hatt datavask av all informasjon om biler og eiere i Møller-systemet som en del av utviklingen av mobilappen, det ble derfor en enklere prosess med å innkalle kjøretøy som måtte utbedres.

 

Deloitte Consulting med prosjektet strategisk ledelsesutvikling i finansbransjen

Deloitte Consulting er nominert til Konsulentprisen 2016 for fremragende innsats over lengre tid i konsulentbransjen, og dyktige medarbeidere med sterk faglig forankring og engasjement.

Deloitte har over 225 000 ansatte totalt og er blant annet kåret til det ledende konsulentselskapet i verden (Kennedy Information group), verdensledende innen Business Technology Transformation (Forrester) verdensledende innenfor Business Analytics Services (Gartner).

Selskapet har 280 ansatte i Norge og er særlig posisjonert innenfor olje, gass og helsesektoren. Deloittes formål er Making an impact that matters for sine kunder, medarbeidere og samfunnet.

Innen Human Capital Consulting i Norge har selskapet sterk fokus på omstilling: Nye tider krever organisasjoner og ledere som er mer kundeorienterte, innovative og agile.  Deloitte presenterte et prosjekt innenfor strategisk ledelsesutvikling som handler om utfordringen: Hvordan utvikle ledere som lykkes in en hverdag i kontinuerlig endring – og som evner å gjennomføre, ikke bare snakke om endring.

Prosjektet synliggjør selskapet sine verdier i arbeid med lederutvikling i en bransje i rask endring. Prosjektet går ut på å ruste ledere til å manøvrere i et landskap der ny finansteknologi brått kaster vrak på etablerte oppgaver og rutiner som bank- og finansinstitusjoner har utørt i over 30 år.

I prosjektet tar Deloitte utgangspunkt i hvordan ledere kan navigere i fem disruptive trender som treffer bank- og finanssektoren:

  • Blockchain
  • Reguleringer
  • Robotics
  • Sosial og digital
  • Delingsøkonomi

 

Lederprogrammet har blitt utviklet i nært samarbeid med kunden og har en tverrfaglig tilnærming som kombinerer endringsledelse og transformasjonsledelse med design thinking og strategiimplementering, og har fokus på endring og utvikling i hverdagen.  Programmet har vært implementert i en ledende bedrift i finanssektoren og kundens tilbakemelding er at: «Deloitte ble vår naturlige samarbeidspartner fordi de evner å kombinere ulike perspektiver: det faglige perspektivet, globale trender og hva som rører seg innenfor financial services industry. Deloitte er den eneste virksomheten vi har jobbet med som virkelig har lykkes med å utfordre oss faglig. Sammen har vi fått til noe helt unikt.»

 

Capgemini med prosjektet Trafikkagenten

Capgemini som er et globalt selskap med over 180.000 medarbeider i 40 land, er en av finalistene til Årets Konsulentselskap 2016. Selskapet har 900 ansatte i Norge (Capgemini, Capgemini Consulting og Sogeti) i tillegg til over 600 medarbeidere i India som jobber på norske prosjekt.

Prosjektet Trafikkagenten illustrerer konsulentselskapenes bidrag til offentlig sektor: Trafikkagenten er en crowdsourcingløsning der skolebarn kan melde inn positive og negative erfaringer med skoleveien sin og er utviklet for Bymiljøetaten, i samarbeid med Transportøkonomisk institutt(TØI) og Utdanningsetaten.

Trafikkagenten registrerer om barna går alene, eller med andre, til fots, til sykkel, kollektiv transport eller bil. Anonymitet har vært et viktig hensyn, og derfor krever bruk av appen en godkjenning fra foreldre og høy sikkerhet for personvern i løsningen.

Bymiljøetaten samler inn alla data som barna rapportert inn via Trafikkagenten og lager rapporter for hver skole. Disse rapportene viser hvor i byen, hvilke veier, overganger og i hvilke trafikksituasjoner elevene føler seg trygge eller hvor de ønsker forbedringer.

De situasjonene som skiller seg ut i rapporten, blir prioritert. Rapporten viser også om det trengs en større satsing på skoleveiene i Oslo samlet. For å kunne løse innrapporterte utfordringer effektivt har Oslo kommune øremerket midler til dette formålet. Det er også nå politisk enighet om å prioritere de skolene som bruker løsningen, fordi dette rasjonaliserer arbeidet, med en helhetlig løsning og ikke løsrevne saker løst rundt om i byen.

Appen er laget som et spill og kommuniserer med eleven. Hvert skolebarn får tildelt en unik agent-kode som de logger seg inn med. Deretter blir de sporet gjennom telefonens GPS-funksjon og rapporterer inn utrygge områder i samme øyeblikk som de opplever dem. Dette gjør de ved å krysse av i en av kategoriene «veikryss», «fortau», «mye/lite trafikk», «god/dårlig sikt», «stor/ikke stor fart», osv. Barna kan også legge inn bilder og skrive »hemmelige agentmeldinger» til Headquarter.

For effektivt å lage en app som fungerer for de ulike plattformene som benyttes på smarttelefoner, har det vært viktig å benytte teknologi som muliggjør dette. Trafikkagenten er utviklet i Xamarin og HockeyApp er benyttet for distribusjon til ulike app stores. Microsoft Azure er benyttet som driftsplattform og gir tilgang til ett meget skalerbart og kosteffektivt driftsmiljø.

Juryen vil kåre Årets konsulentselskap 7. september.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply