Hvordan lykkes som konsulent?

Behovet for konsulenter er økende i norsk næringsliv og i offentlig sektor. I løpet av 2013 vil bransjen omsette for over 130 milliarder kroner. Men hvordan lykkes man best i konsulentrollen?

I en undersøkelse tidligere i år spurte vi konsulentene hva som kjennetegner en god konsulent:

Svarene vi fikk var blant annet:

  • ydmykhet, god lytter og forståelse for kundenes behov, levere det man lover og bedre, god faglig kunnskap….
  • Intelligens, bransjekunnskap, Kreativ og nytenkende, Forstå din kundes business og være ærlig i dine tilbakemeldinger, nysgjerrig, Seriøs og kompetent, gode kommunikasjonsevner, Være den beste…..

I boken «Hvordan lykkes som konsulent» forsøker forfatter Trond Albert Skjelbred å trenge igjennom og beskrive konsulentens hverdag og hvordan oppnå de beste resultatene som

 konsulent.

Betydelig undervurdert

Hvordan lykkes som konsulent?, er Norges første rendyrkede bok om konsulentrollen. Bak boken står en av landets fremste PR-eksperter, Trond Albert Skjelbred. Med seg som skribenter har han blant annet Hans Geelmuyden, Harald Norvik, Frode Grytten, Sven Egil Omdal samt professorene Torger Reve, Jens E. Kjeldsen, Inger G. Stensaker, Erik Lerdahl og mange flere.

– Konsulentrollen i næringslivet er betydelig undervurdert og til dels også utskjelt. Det dårlige omdømmet henger sammen med at noen konsulenter ikke har særlig mye kompetanse å tilby, og at regningene gjerne overgår verdien av de tjenester som tilbys. Markedet burde raskt og effektivt kunne luke ut slike konsulenter. Det eneste som trengs er litt bedre markedsinformasjon, skriver Torger Reve, professor på Handelshøyskolen BI, i boken.

– Konsulentyrket er ikke for alle, men det er mulig å finne ut om du egner deg, sier Trond Albert Skjelbred. Han har i snart 20 år jobbet som konsulent i noen av landets ledende konsulentselskaper. Basert på sin erfaring beskriver han ti avgjørende egenskaper for å lykkes i denne rollen. Med seg har han en lang rekke bidragsytere med bred og lang nasjonal og internasjonal erfaring. De bidrar alle med å tenke fritt rundt de temaene som forfatteren tar opp, som evnen til å lytte, til å bygge og vedlikeholde relasjoner, til å begeistre, til å være selvgående, til å ha stayerevne, til å være empatisk, til å ha integritet, til å ha analytiske evner, til å være kreativ og til å kunne selge.

Integritet avgjørende

– Rådgivere, eksperter og konsulenter er blitt stadig viktigere aktører på alle samfunnsområder. Det er effektivt at enkeltpersoner og miljøer som har unik innsikt, erfaring og kunnskap kan hentes inn når det er behov. For oppdragsgiver og for den respektive rådgiver er det avgjørende at «den innleide» har integritet, skriver tidligere konsernsjef i Statoil, Harald Norvik, i boken.

Om forfatteren

Trond Albert Skjelbred

er medeier og partner i kommunikasjonsbyrået NOR PR. Han har vært rådgiver for noen hundretalls bedrifter i flere titalls bransjer, skriver faste gjestekommentarer i Kapital og er hyppig benyttet som PR-ekspert i norske medier. Skjelbred har tidligere vært konsulent i Geelmuyden.Kiese og PwC og har tidligere skrevet boken Idar Vollvik om PR.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply