Hvordan har pandemien preget konsulentbransjen?

På vei ut av pandemien har vi spurt konsulentkjøpere om hvordan Covid-19 har påvirket deres konsulentkjøp – hvordan ser konsulentselskapenes verden ut post-covid?

 

I vår årlige undersøkelser om kjøp av rådgivingstjenester, har vi fulgt nøye med på hvilken effekt pandemien har hatt på konsulentbransjen.

I perioden februar/mars har vi spurt 759 konsulentkjøpere om dette:

Det viser seg at over 50 prosent av de spurte jobber i virksomheter som har endret forretningsmodell på grunn av pandemien. Dette gjelder over hele linjen, både for store og små virksomheter. Det er noe høyere andel endringer i privat sektor, men også offentlig sektor har endret «forretningsmodell» i perioden.

Digital omstilling

At pandemien har ført til digital omstilling, er ikke nytt – skiftet har ført til store endringer også i digitale leveransemodeller fra bransjen:

Hele 74 prosent av privat sektor og 85 prosent i offentlig sektor regner med at det blir digitale leveransemodeller også  i etterkant av pandemien.

 

59 % mener at tjenestene er av samme kvalitet når konsulentene jobber remote (hjemmekontor). En noe høyere prosentandel;62 prosent av de største konsulentkjøperne mener at leveransene har vært bra eller bedre under pandemien, mens 32 prosent mener at kvaliteten har blitt dårligere. Det blir spennende å se hvordan konsulentselskapene velger å løse dette fremover.

Andre funn i undersøkelsen:

Respondentene i undersøkelsen ble i årets undersøkelse spurt om holdninger til uttalelser om COVID-19:

  1. 2 % (2021: 50.8 %) er enig og 14.6 % (2021: 13.3 %) er svært enig i at COVID-19 har ført til økt fokus på kostnadseffektivisering.
    B. 40.5 % (2021: 39.9 %) er enig og 10.0 % (2021: 8.1 %) er svært enig i at COVID-19 har ført til endret forretningsmodell.
    C. 46.2 % (2021: 49.2 %) er enig og 28.9 % (2021: 34.7 %) er svært enig i at COVID-19 har ført til økt fokus på digital omstilling.
    D. 53.8 % (2021: 60.9 %) er enig og 23.6 % (2021: 20.6 %) er svært enig i at det etter COVID-19 vil være aktuelt å fortsette med digital leveransemodell.
    E. 42.5 % (2021: 49.6 %) er enig og 17.3 % (2021: 10.9 %) er svært enig i at det er samme kvalitet på leverte tjenester der konsulent jobber fra hjemmekontor.

 

METODE

Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i perioden 10. februar til 10. april 2022. Respondentene er kontaktet via telefon og e-post, og innsamling av data er foretatt med nettskjema. Totalt antall respondenter for denne undersøkelsen er 759.

 

About the author

Related Posts