Her er vinnerne!

Et revisorselskap, arbeidende styreleder i First House og en legende innen IT i Norge er blant vinnerne.

Årets Konsulentselskap 2016: Deloitte Consulting

Prisen for Årets Konsulentselskap går til Deloitte Consulting for deres prosjekt «Strategisk Ledelse i Finansbransjen».  Prosjektet synliggjør selskapets verdier i arbeid med lederutvikling i en bransje i rask endring. Prosjektets målsetting har vært å styrke lederes evne til å manøvrere i en bransje der teknologisk utvikling gjør at etablerte tjenester og arbeidsformer endres kontinuerlig. Kunden, som er en stor aktør innen bank/finans, sier bl.a. dette om prosjektet: «Deloitte ble vår naturlige samarbeidspartner fordi de evner å kombinere det faglige perspektivet med globale trender og hva som rører seg innenfor financial services industry». Og videre: «Sammen har vi fått til noe helt unikt».

 

Årets Konsulent 2016: Kari Bente Skarbø Varde Hartmark

Vinneren av Årets Konsulentpris 2016 utmerker seg med stort engasjement for sine kunder. Vinneren arbeider hardt for å sikre oppdragsgiverne gjennomslag og oppslutning blant medarbeidere og kundens kunde. Vinneren har satt en ny standard for hvordan strategi for både ledere og medarbeidere gjøres tilgjengelig, og en ny standard for å skape motivasjon knyttet til atferdsendring i forbindelse med strategirealisering.Vinnerens metode er å balansere de harde fagene strategi, analyse og virksomhetsstyring med mykere fag som organisasjonsutvikling, lederutvikling, pedagogikk, markedsføring og kommunikasjon. Vinneren kaller metoden for levendegjøring.

Vinneren av Årets Konsulentpris 2016 er partner i et større norskeid konsulenthus. Vinneren har arbeidet mye med større retailbedrifter og er nominert for et prosjekt for butikkjeden Meny, med blant annet fokus på opplæring og kompetansebygging hos de ansatte gjennom Meny Masters, en interaktiv læringsplattform på mobil. Vinneren er også vurdert for prosjektet «Økt rekrutteringsstyrke og kompetanseutviklingsprogram» for DnB Eiendom. Vinneren er

 

Juryen pris: Leif Monsen i First House

Juryens pris tildeles i år til en kandidat som gjennom mange år har preget sin bransjen. Ikke gjennom selvhevdelse, snarere gjennom mange år med svært grundig og godt kundearbeid, diskret og svært profesjonelt utført. Han er svært opptatt av bransjeetikk. Kandidatens erfaring og kompetanse preges av effektive og gode løsninger, kombinasjonen innarbeidet teori og beste praksis og at oppgavene ikke ansees som ferdig før de er ferdig – kandidaten går heller en runde ekstra for å forsikre seg om at man er i mål.  Kandidaten kjennetegnes ved evnen til å tilby hensiktsmessige, målbare og varige resultater. Kundenes langsiktige interesser settes samvittighetsfullt alltid først. Kandidaten er faglig meget dyktig, har betydelig praktisk erfaring innenfor sitt område og var også en av de tre nominerte til årets konsulent for et sjeldent, ifølge kunden, godt gjennomført prosjekt for kunden som nominerte ham. Et prosjekt som riktignok ligger noen år bak i tid, men som fortsatt gir merverdi for kunden i form av økt handlefrihet i markedet. Kunden har også trukket frem varig læring og system oppfølgende rutiner som har vist seg å være uvurderlig ved senere saker.

Juryens pris går i år til Leif Monsen, arbeidende styreleder i First House for hans mangeårige verdifulle bidrag til store og viktige kunder, eksemplifisert ved det nevnte prosjekt som dreier seg om Veidekke ASA.»

 

Årets ærespris 2016: Sophus Lie-Nielsen.

 

Sophus Lie-Nielsen har gjennom en lang karriere vært en sentral skikkelse i den norske konsulentbransjen. Han var en av initiativtagerne til etableringen av det norske konsulentselskapet ISI på slutten av 1970 tallet. Han var adm.dir i selskapet fra 1986 til 1995 og bygde ISI opp til å bli et av de store, tunge IT konsulentmiljøene i Norge. ISI ble senere kjøpt av Tieto og utgjør i dag kjernen i Tieto Norge. I 1998 gikk Sophus ut av ISI/Tieto og etablerte konsulentselskapet Davinci sammen med noen tidligere kolleger. Han satt som administrerende direktør fra etableringen og frem til 2003 da han gikk over i rollen som senior rådgiver. Sophus etablerte sitt eget Lie-Nielsen Consulting AS i 2012, men har fortsatt samarbeidet med Davinci også i denne perioden.

 

Sophus Lie-Nielsen har ved siden av en imponerende karriere som toppleder hele tiden vært en svært etterspurt konsulent og foredragsholder. Han har ledet og vært involvert i svært mange av de store profilerte konsulentoppdragene både i privat og offentlig sektor i de siste 4 tiårene – og er stadig vekk like etterspurt grunnet sin dyktighet, grundighet og evnen til å se sammenhenger.

 

I tillegg har Sophus vært en svært aktiv i Den norske Dataforening. Både administrativt og faglig. Han har også vært primus motor  og leder for «Norske IT lederes Forening» som gjennom en årrekke har vært et fast møtested for ledere i IT konsulentbransjen.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply