Her er vinnerne !

Tore Myrholt fra McKinsey ble hedret med Årets Ærespris under Konsulentprisen 2015. Menon ble kåret til Årets Konsulentselskap, Christan Busch fra Sopra Steria ble Årets konsulent, mens Ole Iversen fra Assessit mottok juryens pris.

Konsulentprisen 2015 ble avholdt hos Virke 15.april. Arrangementet ble ledet under kyndig hånd av Morten A. Meyer fra First House. Konsulentprisen arrangeres av Konsulentguiden i samarbeid med Kapital.

Arne Norheim, adm direktør i IBM holdt et foredrag om viktigheten av konsulentene i offentlig forvaltning, men mante bransjen til varsomhet i forhold til dobbeltroller i offentlig sektor.

Årets tema var Cybersecurity: Sean Armana fra Sopra Steria snakket ut fra en hackers synspunkt og fortalte om hvordan tålmodighet er en viktig egenskap for en hacker.

Årets Priser

Årets Konsulentselskap 2015 er Menon:

Menon er et analyse- og rådgivningsselskap som opererer i skjæringsfeltet mellom næringsliv og politikk. Menon benytter forskningsbaserte metoder. Av de snaut 30 ansatte har 7 Ph.D. Selskapet er en av landets største aktører innen analyser av næringer og blant de ledende private samfunnsøkonomiske miljøene. Statsråder og andre beslutningstakere er blant kundene. Av en omsetning på 35 millioner i 2014 skriver 40 prosent seg fra offentlige kunder som departement og etater, 40 prosent fra ulike bransjeforeninger og andre interesseorganisasjoner og 20 prosent fra bedrifter. Menon er i kraftig vekst og er Gaselle-virksomhet 6. året på rad.

Årets Konsulent 2015 er Christian Busch fra Sopra Steria

Christian Busch Fra Sopra Steria er nominert på bakgrunn av et strategiprosjekt for Statens vegvesen. Statens Vegvesen har 6000 medarbeidere fordelt på fem regionskontorer og ytterligere 20 000 personer som er involvert i forskjellige sammenhenger:

Statens vegvesen trengte kvalitetssystemer som sørger for at alle trakk i samme retning. Det nominerte prosjektet gikk ut på å etablere en konsistent og sammenhengende verdikjede for alle prosesser som har med vei å gjøre i organisasjonen. Resultat er at Statens vegvesen nå er på god vei til å ha en beste praksis for hvordan etaten kan planlegge,bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde veinettet i Norge.

Prosjektet er viktig for Statens vegvesens fremtidige evne til å løse sitt samfunnsoppdrag. Christian Busch viser med sitt arbeid hvordan konsulenter bidrar med viktig verdiskaping i samfunnet.

Juryens pris (fagpris)

Juryens pris er en egen fagpris som går til en konsulent som har utmerket seg faglig innenfor bransjen: I år gikk prisen til Ole I. Iversen for hans arbeid med å kvalitetssikre rekrutteringsprosesser og arbeidspsykologiske tester i Norge. Gjennom mange år har Iversen som foreleser ved BI vært direkte involvert i å heve den faglige kvaliteten blant HR-folk og konsulenter som jobber med rekruttering i Norge. Iversen har skrevet en rekke bøker og fagartikler knyttet til lederkompetanser og har i flere år hatt en tydelig medieprofil innen dette området. Effekten av hans arbeid har ført til økt fokus på kvalitet i rekrutteringsprosesser og  og en mer profesjonell rekrutteringsbransje. Dette har en viktig påvirkning på norsk næringsliv gjennom en  økt kvalitet på de personene som identifiseres og ansettes i norske bedrifter.

Æresprisen

Den gjeveste prisen ble i år delt ut av Trygve Hegnar fra Kapital til Tore Myrholt i McKinsey. Myrholt ble hedret for sitt eksepsjonelle arbeid innenfor consulting gjennom hans ledelse av McKinsey i over 30 år.

Trygve Hegnar siterte blant annet Victor Normann, professor i samfunnsøkonomi ved NHH i begrunnelsen:

«Tore Myrholt er en analytisk begavelse som man veldig sjelden treffer på. Han har evnen til å se rett inn i kjernen av kompliserte problemstillinger på en måte som jeg bare har sett blant verdens aller fremst økonomer. Han kunne blitt en fremragende forsker enten han hadde valgt økonomi, kjernefysikk eller bilogi. Når han i tillegg har talegaver, er sjarmerende og utadvendt utgjør han en ytterst sjelden og kraftfull kombinasjon.»

Etter at tilhørerne i salen hørte innlegget som Tore Myrholt holdt etter prisutdelingen – var nok de fleste i salen enig i denne karakteristikken: Det var en sjelden åpenhjertig McKinsey leder som fortalte om sin fantastiske karrierer, og som også ga noen gode råd på veien.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply