Hartmark fusjonerer med Vardegruppen

Et av Norges yngste og sterkest voksende konsulentmiljøer, Vardegruppen, og Norges eldste Management Consulting-virksomhet, Hartmark Consulting, har funnet sammen.

Vardegruppen har også skrevet intensjonsavtale om kjøp av Hartmark AS sine aksjer (52 prosent) i Hartmark Executive Search.

Det er holdingselskapet i Vardegruppen, Varde Kapital AS, som overtar eierskapet til Hartmark Consulting. Varde Consulting og Hartmark Consulting planlegges fusjonert ved kommende årsskifte, men vil samarbeide tett allerede gjennom høsten om å tilby enda bedre felles løsninger til selskapenes oppdragsgivere. Utover enda bredere kompetanse og kapasitet til glede for våre oppdragsgivere, medfører kjøpene av Hartmark ingen endringer i leveranse-, samarbeids- eller kundeforhold i noen av selskapene.

Vardegruppen ble etablert høsten 2008, og har med egne selskapsenheter innen Consulting, Lean og opplæring vært i sterk vekst siden etableringen. Med Hartmark vil gruppen inneværende år ha en omsetning i overkant av MNOK 100, og plassere seg blant de største, norskeide Management Consulting-selskapene.

Varde og Hartmark opererer ut fra overbevisningen om at faktisk strategirealisering, gjennomføring og resultater er en større knapphetsfaktor for norske virksomheter enn nye planverk og strategier. Dette vil være overbygningen for den kompetansen og det tjenestetilbudet den samlede virksomheten bringer til markedet. Eksisterende Varde-kunder vil selvsagt i enda sterkere grad kunne trekke veksler på selskapets kompetanse innen strategi/analyse, kompetanseutvikling og kommunikasjon. På samme måte vil Hartmarks ledende kompetanse innen organisasjonsdesign, prestasjonsledelse samt strategi bli ytterligere styrket.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply