Går inn som eier i Digital Norway

NHO går inn som på eiersiden i Digital Norway for å bidra til å øke tempoet i digitaliseringen.

 – Sammen vil vi styrke digitale tjenester for bedriftene og øke tempoet i digitaliseringen, særlig for små og mellomstore bedrifter:

Digitalisering av AS Norge er en forutsetning for å lykkes med videre vekst, for å lykkes med det grønne skiftet, og for å lykkes med å videreutvikle den velferdsstaten vi har, sier Ole Erik Almlid i NHO

Det at NHO tar en større rolle i Digital Norway vil øke fokus på utvikling av digitale tjenester for medlemsbedrifter og bidra i NHOs arbeid med å sikre at digitalisering øker konkurransekraften for norsk næringsliv. Dette er i tråd med NHO sine langsiktige mål beskrevet i Veikartet Neste Trekk.

Behovet for oppdatert digital kompetanse er allerede stor og vil bli enda større fremover. Innen 2030 vil Norge mangle 40.000 IT-ansatte. I tillegg endres arbeidshverdagen for en rekke andre yrker og de aller fleste vil måte lære seg nye digitale verktøy og løsninger.

– Fremtidens jobber blir grønnere og mer digitale. Skal vi klare et digitalt og grønt skifte trenger vi at folk kan styrke sin digitale kompetanse. Digital Norway vil være en viktig medspiller for å sikre nødvendige digitale omstillingen for norske bedrifter, sier Almlid.

Digital Norway er en non-profit organisasjon etablert i 2017 av 15 næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv.

­– NHO-fellesskapet har et bredt nedslagsfelt innenfor en rekke bransjer og næringer, med innsikt i spesifikke behov bedriftene har for å kunne øke sin verdiskaping med bruk av data og nye teknologier sier Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway.

Hun peker på hvordan eierskapet tilrettelegger for et enda mer systematisk samarbeid om å utvikle og levere det som skal til for å støtte bedriftenes digitaliseringsagenda på en praktisk og operativ måte.

– Med NHO på eiersiden vil organisasjonen styrke sitt arbeid og nedslagsfelt ytterligere, sier adm. dir. i Digital Norway Liv Dingsør.

– Vi ser frem til forsterket samarbeidet med Digital Norway og alle de engasjerte næringslivsaktørene som er en del av dette fellesskapet. Sammen skal vi få ytterligere fart på det digitale skiftet, sier Almlid.

Kilde: Digital Norway/NHO

About the author

Related Posts