Finalist til Årets Konsulent 2013

Det var viktig å bygge tillit 22.juli-kommunisjones arbeid slik at nasjonen kunne gå videre, sier Claus Sonberg i Zync.

Claus Sonberg er initiativtaker, partner og daglig leder i en av Norges raskest voksende og mest lønnsomme kommunikasjonsbyråer Zync.

Sonberg er nominert for sine oppdrag for 22. juli-kommisjonen og TV2:

Som rådgiver for 22. juli-kommisjonen, bidro Sonberg til å bygge og opprettholde en høy tillit til kommisjonen, samt å formidle kommisjonens anbefalinger på en tydelig og god måte. Effektiv og pro-aktiv håndtering av vanskelige problemstillinger (habilitet, befaring på Utøya og flere enn 2000 innsynsbegjæringer mm), høy grad av tilgjengelighet og åpenhet (inkl. “Chatham House Rules møter) overfor mediene, ingen lekkasjer og en profesjonell pressekonferanse ifm offentliggjøring av rapporten var viktige bidrag i dette arbeidet.

-Det viktigste for meg som  rådgiver for 22.juli-kommisjonen, var å bygge tillit til kommisjonens arbeid slik nasjonen kunne gå videre, sier Sonberg.

Sonberg er også ofte brukt som rådgiver for bedrifter som er rammet av krise. Dette er hans råd til krisehåndtering:

  1. Finn ut av fakta: Hva handler saken om
  2. Fordel roller og ansvar
  3. Hvem er rammet av krisen
  4. Få oversikt over worst-case
  5. Handle – ingen husker hva du sier likevel. Være fysisk til stede.
  6. Hva vil dette koste?
  7. Være presis i kommentarer
  8. Tørre å stille kritiske spørsmål

Sonberg har også vært med på å utforme ny visjon og verdier for TV 2, samt implementeringen av disse. Han fasiliterte en bred prosess med utgangspunkt i seer- og merkevareundersøkelse (Needscope). Artikulerte visjonen “vi skaper uforglemmelige øyeblikk” og verdiene “sjarmerende, utfordrende og engasjerende”. Effektiv implementering / kaskaderingsprosess med utgangspunkt i metodikk fra GEs CAP-metodikk, samt Zynks egenutviklede kulturendringsmetodikk, som tar utgangspunkt i tydelig rasjonale, målbilde, involvering i linjen og kommunikasjon for momentum (basert på Kotter). TV 2s egne interne målinger og utvikling i markedsandeler viser at visjonsprosessen har vært et viktig bidrag til økt medarbeiderengasjement og at kanalens negative utvikling i markedsandeler har snudd.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply