Får ikke bidra med innovasjon og forbedring

4 av 10 norske arbeidstakere får ikke bidra til innovasjon og forbedringer på jobben, viser en analyse fra Great Place to Work.

– Vi ser at det er for mange i norsk arbeidsliv som nå ikke opplever at viktige forutsetninger for innovasjon er tilstede i sin arbeidshverdag.
Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet viser at 47% av norske arbeidstagere ikke opplever en kultur på jobben for å prøve nye ideer. Resultatene tyder på at for mange ledere ikke har klart å tilpasse seg den nye hverdagen og ansattes forventinger til involvering og kontinuerlig forbedring. Konsekvensen er lavere innovasjon og svekket konkurranseevne, sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work.

Det siste året har Great Place to Work Institute kartlagt over 700 virksomheter, og gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv. Dette er den mest omfattende datainnsamling og analyse gjort av norske arbeidsplasser det siste året er underlaget for den 20. årlige kåringen av Norges 50 Beste Arbeidsplasser.

Flere konsulentselskaper på topp

På listen over de beste arbeidsplassene finner vi flere konsulentselskaper: SopraSteria havnet på 2. plass etter Cisco på listen over de beste arbeidsplasser i 2023 blant de største selskapene. Blant de mellomstore selskapene kom Mnemonic på 1. plass etterfulgt av Help of Experis, mens bspoke topper listen over de små selskapene med mellom 20-49 ansatte.

Undersøkelsen viser at tillitsnivået holder seg fortsatt høyt i norsk arbeidsliv. 91% av alle medarbeiderne hos de beste arbeidsplassene opplever å bli gitt tillit og ansvar. For norsk arbeidsliv er tilsvarende andel 79%.

De siste årene har utfordret ledelse og medarbeidere i alle organisasjoner. Nå kommer forskning som viser også de negative effektene av en hybrid hverdag og mye arbeid på distanse. Samhandling i team og gruppen har økt, men det er mindre kontaktpunkter på tvers, formelt og uformelt. Dette hemmer innovasjon.

Starter på toppen

Alt starter på toppen – også kraften i god kultur og ledelse. Undersøkelsen peker tydelig på en viktig utfordring i norsk arbeidsliv. For mange toppledere har ikke tatt på alvor deres direkte effekt

på resten av de ansatte. Det er en blindsone i egen adferd og hvordan det påvirker ansattes opplevelse av mening og ledelsens troverdighet.

-Ledelsen evner i for liten grad å gjøre strategi tydelig og relevant for den enkelte. Det å gjøre som man sier og gjøre mål relevante er degge deler helt avgjørende for å skape troverdighet og tillit fortsetter Jannik Krohn Falck.

 

 

 

About the author

Related Posts