Endringer i konsernledelsen

EVRY ansetter ny CFO og fire nye konserndirektører for forretningsområdene Global Sourcing, Nordic Operations og EVRY Norway, samt HR.

– EVRY har som mål å bli den klart ledende leverandøren av IT-tjenester det nordiske markedet. For å realisere ambisjonen må vi gjøre strukturendringer for å styrke grensesnittet mot kundene, og i tillegg ønsker vi å hente inn ny kompetanse i vårt lederteam.  Jeg har stor tro på at det nye teamet har den riktige kombinasjonen av internt og eksternt perspektiv som er nødvendig for å ta virksomheten til neste nivå, sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.

Henrik Schibler

er ansatt som ny CFO. Schibler kommer fra stillingen som CFO i ISS Norge. Schibler tiltrer stillingen senest 1. september.

Fredrik Almén

er utnevnt til konserndirektør for forretningsområdet Global Sourcing. Almén kommer fra stillingen som direktør og medlem av ledergruppen i CGI Sweden, og tiltrer stillingen 1. november.

Morten Søgård

, som i dag er konserndirektør for Corporate Development i EVRY, er utnevnt til ny konserndirektør for Nordic Operations og tiltrer 1. juni. Han vil i tillegg fortsatt ivareta ansvaret Corporate Development.

Trond Vinje

er utnevnt som konserndirektør for Human Resources. Vinje kommer fra stillingen som HR-direktør i Scandic Hotels og var før det HR-direktør i CGI Norge. Vinje tiltrer stillingen 17. august.

Kolbjørn Haarr

er ansatt som konserndirektør for EVRY Norway. Haarr kommer fra stillingen som administrerende direktør for Tieto Norway, og var også medlem av konsernledelsen i Tieto med ansvar for markedssegmentene Telecom, Media og Energy. Tiltredelsesdato er 1. januar 2016, og konsernsjef Björn Ivroth vil i en mellomperiode også ta ansvaret for EVRY Norway.

I tillegg til nevnte er Niclas Ekblad og Wiljar Nesse konserndirektør med ansvar for henholdsvis EVRY Sweden og EVRY Financial Services.

Knut Røsjorde fortsetter i selskapet til ny CFO er på plass og forlater deretter selskapet.

– Jeg har vært med på en spennende periode i EVRY med salg av virksomheten, refinansiering og iverksettelse av større strukturelle grep. I gjenværende periode vil jeg avslutte pågående prosjekter relatert til eierskifte og restrukturering for å forberede selskapet til neste fase.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply