En million nye millionærer

Antall dollarmillionærer teller nå 14,6 millioner og tilsammen eier de en samlet formue på over 56,4 billioner. dollar, viser ny rapport.

 – Vekst i aksjemarkedet bidro til å skape nesten en million nye dollarmillionærer i verden i 2014. Antall dollarmillionærer teller nå 14,6 millioner og tilsammen eier de en samlet formue på US Dollar 56,4 billioner. Dette innebærer en økning i antall millionærer på syv prosent sammenlignet med året før, viser ferske tall fra World Wealth Report 2015, en rapport fra konsulentselskapet Capgemini i samarbeid med RBC Management. Rapporten viser at mens de fleste dollarmillionærer er relativt jevnt fordelt mellom Nord-Amerika, Europa og Asia-Pacific, så er Asia-Pacific den regionen hvor antall millionærer vokste raskest. Området har nå størst millionærtetthet i hele verden.

Nord-Amerika fortsetter å rangere høyest hva gjelder samlet formue på US Dollar 16,2 billioner blant de rike, sammenlignet med Asia-Pacific hvor den samlede formuen er US Dollar 15,8 billioner og Europas samlede formue er US dollar 13,0 billioner. Imidlertid vokste formuen i Asia-Pacific med 11 prosent, mens formuen i Nord-Amerika vokste med 9 prosent og Europa kun vokste 4,6 prosent. Asia-Pacific forventes derfor å rangere høyest hva gjelder total formue i løpet av 2015.

–          Grunnet robust vekst i aksjemarkedet, ble 2014 sjette året på rad hvor antall dollarmillionærer i verden økte, sier Anne-Sofie Risåsen, CEO i Capgemini Norge AS.

Fra enkelte land sitt perspektiv, driver Kina og USA litt over halvparten (52%) av veksten av dollarmillionærer. India leder både hva gjelder vekst av antall dollarmillionærer (26%) og størrelse på samlet formue (28%). Den sterke veksten begrunnes med et sterkt aksjemarked og reduserte utgifter for import av olje. Kina kommer på andreplass med en økning i antall dollarmillionærer på 17 prosent og en vekst i formue på 19 prosent drevet av BNP-vekst, økt eksport og en moderat utvikling av aksjemarkedet.

I Norge har antall dollarmillionærer økt med 5,9 prosent det siste året. Om lag 7 100 nordmenn er blitt dollarmillionærer, fra 119 800 til 126 900. Drivere for veksten er en økning i BNP på 2,2 prosent, samt en rekordhøy vekst i eiendomsmarkedet på 3,6 prosent i 2014.

Sterk vekst i Asia-Pacific og Nord-Amerika står i kontrast til en negativ vekst i Latin-Amerika. Her minsket antall dollarmillionærer ( -2 %) og den samlede formue sank ( -0,5 %). Dette skyldes et stort fall i eiendomspriser og tilsvarende fall i aksjemarkedet i regionen.

Dollarmillionærenes samlede formue antas vokse med åtte prosent årlig til hele 70 billioner US Dollar i 2017. Asia-Pacific spås å vokse med 10,3 prosent. Europa forventes å vokse mer de neste årene med en årlig vekst rundt 8,4 prosent som et resultat av økt optimisme for en mer substansiell forbedring i regionen. Veksten i Nord-Amerika forventes å ligger rundt moderate 7 % årlig.

Dollarmillionærer defineres som personer som har en investerbar formue tilsvarende en million dollar eller mer (eksklusive primærbolig, samlinger og forbruksvarer)

Om World Wealh Report

Capgemini har i samarbeid med RBC Wealth Management gitt ut World Wealth Report 2015.

Rapporten er den mest omfattende i sitt slag for å analysere antall high net worth individuals (dollarmillionærer), deres formue samt hvilke globale og økonomiske rammebetingelser som driver private investeringer. Rapporten omfatter også analyse basert på intervjuer med over 5100 dollarmillionærer i 23 land og 800 profesjonelle investeringsrådgivere i 15 land. Rapporten gis ut for 20 året på rad.

Last ned rapporten

www.worldwealthreport.com

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply