Disse nordmennene logger oftest inn

DIGITALE KOMMUNER. – Høye innloggingstall ser vi ofte hos kommuner som er flinke til å kommunisere digitalt med innbyggere og næringsliv, sier Nina Olsen Munthe i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Digdir

Mens Oslo har den høyeste andelen med digital postkasse, er det folk i Sunndal som oftest logger inn for å bruke offentlige tjenester på nett.

 

Det framgår av den månedlige statistikken fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). På nettsiden Samarbeidsportalen kan alle følge bruken av digitale fellesløsninger som eSignering, ID-porten og Digital postkasse. Dette er løsninger som det offentlige bruker i den digitale kommunikasjonen med innbyggerne.

 

– Høye brukertall slik vi ser i Sunndal viser at gode digitale tjenester er viktig for folk. Fellesløsningene fra oss brukes til å bygge disse tjenestene og bidrar til å lette dialogen mellom innbyggere, bedrifter og organisasjoner på den ene siden og stat og kommune på den andre, sier avdelingsdirektør Nina Olsen Munthe i Digdir.

DIGITALE KOMMUNER. – Høye innloggingstall ser vi ofte hos kommuner som er flinke til å kommunisere digitalt med innbyggere og næringsliv, sier Nina Olsen Munthe i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Digdir

 

Gode tjenester øker bruken

Mens vi i snitt hadde 0,9 innlogginger per innbygger i Norge i forrige måned, ligger Møre og Romsdal, sunndalingenes hjemfylke, oppe på 0,21 innlogginger per innbygger.

Det er likevel lite sammenlignet med hvor ofte folk i Sunndal logger på. Her ligger snittet for sist måned på hele 2,83 innlogginger for hver innbygger.

– Høye innloggingstall ser vi ofte hos kommuner som er flinke til å kommunisere digitalt med innbyggere og næringsliv. Dersom folk har tilgang til mange digitale tjenester, og disse oppleves som relevante og nyttige, øker bruken. Gevinsten er en mer effektiv offentlig sektor, sier Olsen Munthe.

 

Halvparten av alle nordmenn har Digital postkasse. Her er det byfolk som leder an i bruken, med Oslo, Bergen, Bodø og Tromsø på de øverste plassene. Digital postkasse er en offentlig tjeneste som lar folk motta meldinger på en sikker, rask og enkel måte.

 

Flest eldre som reserverer seg

Det er også mulig for innbyggere å reservere seg mot digital kontakt med det offentlige. Totalt 3,54 prosent av befolkningen har reservert seg mot dette. Flå er den kommunen der flest har reservert seg, etterfulgt av Grue og Bø. Færrest personer har reservert seg i Overhalla, Træna og Fitjar.

 

– Reservasjoner følger gjerne alder. Generelt ser vi at kommuner med høyt alderssnitt, også har flere innbyggere som har reservert seg mot digital kommunikasjon fra kommunen. Derfor er det viktig å huske på brukerne når man lager nye offentlige løsninger. Jo mer brukervennlige og inkluderende tjenestene er, desto flere vil bruke dem på sikt, sier avdelingsdirektør Nina Olsen Munthe i Digdir.

 

FAKTABOKSER:

 

Disse logger inn oftest:

 1. Sunndal: 2,83
 2. Høylandet: 0,68
 3. Kristiansund: 0,57
 4. Modalen: 0,49
 5. Sirdal: 0,47

(Andel innbyggere i Norge som har logget seg inn på en digital tjeneste sist måned)

 

Her er Digital postkasse mest populær:

 1. Oslo: 56,8%
 2. Bodø: 56,7%
 3. Bergen: 55,8%
 4. Tromsø: 55,6%
 5. Bærum: 54,7%

(Andel innbyggere i Norge som har skaffet seg Digital postkasse)

 

Disse kommunene har flest reserverte innbyggere:

 1. Flå: 8,51%
 2. Grue: 7,54%
 3. Bø: 6,74%
 4. Marker: 6,62%
 5. Åsnes: 6,52%

(Andel innbyggere i Norge som registrert seg i Reservasjonsregisteret)

 

About the author

Related Posts