Disse innovasjonsprosjektene kjemper om Digitaliseringsprisen

Elektroniske pass til norsk fisk. Enklere og bedre jobbpensjon. Alle digitale ungdomstjenester på ett sted. Dette er årets finalister til Digitaliseringsprisen.

 

– Disse tre offentlige foregangsprosjekter bygger ned siloer og bruker fellesløsninger for å skape bedre tjenester for både innbyggere og næringsliv. Uansett hvem som vinner, så vil det være svært fortjent, sier Olav Skarsbø i Digitaliseringsdirektoratet på vegne av juryen.

 

De tre prosjektene er blitt plukket ut av fagtung jury som foruten juryformann Skarsbø består av Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg i Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

 

Vinneren kåres av deltakerne på Digitaliseringskonferansen, onsdag 31. mai.

 

Finalist I: Mattilsynet – «Eksportløsning»

Det sies at ingen har det mer travelt enn fersk fisk. Da er det avgjørende for sjømatnasjonen Norge med færrest mulig hindringer på veien fra fjord til fat.

 

Når fisk eksporteres må det følge med et helsesertifikat som garanterer at den er trygg å spise. For bare ett år siden ble alle søknader om helsesertifikat fremdeles behandlet manuelt. Sertifikatene ble skrevet ut på spesialpapir, stemplet og signert, og deretter utlevert til eksportører og speditører over disk i ett av 20 kontorsteder i Norge. Ikke sjelden ble sertifikater mistet, skadet eller stjålet på vei til importlandet.

 

Først gjorde Mattilsynet et stort stykke arbeid med å forenkle saksbehandling og klargjøre regelverk. Deretter ble selve sertifiseringsprosessen automatisert og strømlinjeformet.

 

Løsningen ble rullet ut i mai i fjor, og i løpet av ett år har 42 500 sertifikater blitt behandlet automatisk. Det er 50 prosent av det totale volumet, og målet er at den automatiserte andelen skal øke til 80 prosent over de neste årene. Ifølge sjømatnæringens egne anslag vil bransjen spare mellom 21 og 42 millioner kroner årlig som følge av automatiseringen.

 

Les mer om eksportløsningen her:

https://www.digdir.no/digitaliseringskonferansen/papirlos-fisk-kan-fa-digital-pris/4588

 

Finalist II: Helsedirektoratet, Bufdir m.fl. – «DigiUng»

Selv om det finnes en god del digitale tilbud for unge mennesker, har tilgjengeligheten vært for dårlig. Med fragmenterte tjenester og konkurrerende informasjonskilder, er terskelen for å bruke slike tjenester høy for mange unge mennesker.

 

Ideen bak DigiUng startet med en beskjeden papirtegning på et kontor i Helsedirektoratet i 2014. Siden har det ballet på seg, og et engasjert prosjektteam har jobbet på tvers av virksomheter, sektorer og fagområder med å koble sammen løsninger, plattformer og tilbud hos mer enn 70 virksomheter fra statlig, kommunal, privat og frivillig sektor. Et eget ungdomspanel har testet ut løsninger og kommet med innspill underveis, noe som har vært helt avgjørende for at prosjektet ble en suksess i målgruppen.

 

På ung.no har ungdom mellom 13 og 20 år nå én inngangsport til kvalitetssikret informasjon, digitale hjelpetjenester og svar på viktige spørsmål. I fjor var 60 000 ungdommer innom ung.no hver dag. Nettsiden genererte 35 000 unike chatsamtaler med rundt 50 organisasjoner, mens et tverrfaglig ekspertpanel har svart på 109 000 spørsmål om alt fra helse og kropp til utdanning og rettigheter.

 

Les mer om DigiUng her:

https://www.digdir.no/digitaliseringskonferansen/digitale-ungdomshjelpere-kan-fa-viktig-pris/4583

 

Finalist III: Skatteetaten m.fl. – «OTP»

Allerede i 2006 kom loven som pålegger de fleste arbeidsgivere å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. 12 år senere kunne SSB likevel konstatere at opptil 90 000 arbeidstakere stod uten den OTP-sparingen de har krav på. Samtidig klaget pensjonsbransjen og næringslivet over tungvinte og forvirrende løsninger. Noe måtte gjøres.

 

Sommeren 2021 fikk Skatteetaten jobben med å lage en løsning som gjenbruker og deler opplysninger om inntekt og arbeid mellom offentlige fellesløsninger, pensjonsbransjen og den enkelte arbeidsgiver.

 

Etaten koblet på NAV, SSB, Finanstilsynet, Finans Norge, BITS samt en rekke pensjonstilbydere. Løsningen som ble lansert ved inngangen til 2023 gir transparens, effektivisering og trygghet for alle parter.

 

Slik sparer arbeidstakere og pensjonsselskapene til sammen over 800 millioner kroner årlig, ifølge en beregning fra Finans Norge.

 

Les mer om OTP her:

https://www.digdir.no/digitaliseringskonferansen/redder-pensjonen-til-tusenvis-kan-fa-digitaliseringspris/4589

 

FAKTABOKS:

Dette er Digitaliseringsprisen:

* En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.

* Deles ut av Digitaliseringsdirektoratet på Digitaliseringskonferansen, onsdag 31. mai.

* Årets nominerte er prosjektene «OTP» (Skatteetaten m.fl.), «DigiUng» (Helsedirektoratet, Bufdir m.fl.) og «Eksportløsning» (Mattilsynet).

* For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.

* Blant tidligere års vinnere finner vi TISK IKT, Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.

* I årets jury sitter Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg i Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

 

 

About the author

Related Posts