Digitaliseringen av bank fremskyndet

Covid-19 fremskynder digitaliseringen av den internasjonale finansbransjen. Norske bankkunder har vært digitale lenge, men også her blir de utfordret.

Covid-19 fremskynder digitaliseringen av den internasjonale finansbransjen. Norske bankkunder har vært digitale lenge, men også her hjemme utfordres de store bankene av små fintech-selskaper og de store bigtech-aktørene.

World Retail Banking Report 2020 viser at presset øker på de etablerte bankene, når forbrukerdelen av markedet belønner nye aktører med heldigitale løsninger og skreddersydde kundereiser. Capgemini og Efma har nå publisert 2020-utgaven av den årlige rapporten, som ikke overraskende viser effekter av covid-19-krisen også for bankene. I likhet med utviklingen i andre bransjer og næringer, viser rapporten at digitaliseringen av finansbransjen skyter ytterligere fart i møte med krisen.

-Mange av banktrendene vi nå ser skyter fart i andre land, er trender vi har sett i Norge lenge. Trender som at vi er på vei til å bli et kontantløst samfunn, og forholder oss først og fremst til banken på nettet eller mobilen. Men vi ser også at digitaliseringsfarten øker i Norge i møte med covid-19, sier Espen Stokke, Bankekspert i Capgemini Invent Norge.

Før koronakrisen traff markedene, oppgav 49 prosent av forbrukerrespondentene at de foretrakk banktjenestene på nett. Nå har denne andelen steget til 57 prosent i årets undersøkelse. 55 prosent av respondentene foretrekker å bruke mobilapper for å utføre banktjenestene, opp fra 47 prosent i forrige undersøkelse. Årets rapport viser at bankene står midt i en digital revolusjon, drevet frem av en mer digitalisert kundegruppe og tøffere utfordringer fra heldigitale aktører.
Samarbeid og integrasjon med andre plattformer og leverandører er noe av nøkkelen til å lykkes fremover, i et marked som endrer seg. Wold Retail Banking Report 2020 viser at plattformbaserte banker vesentlig enklere kan øke inntjening, finne nye inntektsstrømmer og effektivisere driften.
Bankene angripes av heldigitale nisjeaktører og store bigtechs

Internasjonalt har gapet mellom kundenes forventninger og de tradisjonelle bankenes tjenester aldri vært større. Det pekes på et tydelig behov for flere grep både på front- og back-end-siden, for å tilby kundereiser mer tilpasset forventningene fra forbrukerne. Selv om mange av de store og tradisjonelle bankene har investert tungt i IT-infrastrukturen, er det fortsatt et stykke frem til de løsningene rene tech-aktører kan tilby. Situasjonen i Norge skiller seg noe fra andre deler av verden på dette området.
-I Norge har bankene innovert relativt bra, og vi ser ingen overflod av norske fintechs med solid funding som utfordrer med førsteklasses produkter som har godt fotfeste i markedet. Den misnøyen norske kunder har med banken sin, kan oftere tilskrives elementer som betingelser, service og oppfølging enn manglende innovasjon, sier Stokke.

Mye av utfordringen som avdekkes i undersøkelsen, ligger i produktene og innpakningen kundene tilbys. Ønsket om mer personlig tilpassede produkter kommer tydelig frem. Generasjon Y, den såkalte milleniumsgenerasjonen født etter 1980, er særlig frustrert av begrensninger i produkter og tjenester hos banken sin. Hele 48 prosent av disse respondentene oppgir at de i løpet av det kommende året ser for seg å bytte til nye aktører som bedre møter forventningene og tilbyr løsninger som er integrert i andre plattformer de benytter.

Plattformbasert betyr mer konkurransedyktig
World Retail Banking Report 2020 er tydelig på fordelen med den plattformbaserte modellen, for aktører som ønsker å bevare og styrke konkurransekraften. Her pekes det på tre ulike tilnærminger: Bankene kan erverve og integrere nye plattformer, utvikle dem selv, eller dele allerede tilgjengelige plattformer.
-Tradisjonelt sett har universalbankene produsert og solgt egne produkter, men dette ser vi nå er i ferd med å endre seg. Eksempelvis tester nå Goldman Sachs og spanske BBVA ut salg av egne bankprodukter via Amazon. Dette har vi sett lite av i Norge, men det vi imidlertid ser, er tjenester som flettes inn i andres digitale kundereiser. Vipps, som er integrert i den nye bestillingsløsningen Ordr, er et ferskt og godt eksempel på dette, sier Stokke.

Mange store aktører i banksektoren har over tid prioritert kortsiktig inntjening fremfor investering i de systemene og plattformene som gir konkurransekraft på sikt. Derfor opererer mange i dag med systemer og IT-infrastruktur som i liten grad kan tilpasses de endringene markedet premierer fremover. Nøkkelen er å raskest mulig kunne implementere ny teknologi som tilrettelegger for produktene og tjenestene markedet etterspør.

-Vi ser at mange banker opererer med gamle og komplekse systemer, noe som medfører tidkrevende og manuelle prosesser. Resultatet blir ofte lite optimale kundereiser, og dessuten utfordringer med å ta i bruk ny teknologi som blir tilgjengelig, sier Stokke.

Stokke og Capgemini Norge beskriver dette etterslepet på IT-siden som en stor utfordring aktørene må adressere i møte med et nytt konkurransebilde. Samtidig er det meget utfordrende å skulle bytte ut kjernesystemer.

-De norske bankene foretrekker å utvikle systemene sine gradvis, fremfor å velge de store omveltningene. Det er eksempler på aktører i det nordiske markedet som har lidd store tap, etter å ha valgt en full utskiftning av kjernesystemer, sier Stokke.
Capgemini ser i sine undersøkelser at denne tilnærmingen er den mest hensiktsmessige for mange. Trinnvis utvikling, med et strategisk blikk på utviklingen i markedet, kan legge til rette for at man møter behovene både på kort og lang sikt. Stokke trekker frem en annen suksessfaktor fra rapporten:
-Samarbeid med fintech-aktører, og gode partnerskap, er forutsetninger for videre suksess for de etablerte aktørene.

I rapporten oppgir to tredjedeler av lederne fra banksektoren at det tar ett til to år å utvikle og lansere nye konsepter om man gjør det alene. Samtidig oppgir 58 prosent at det tar under ett år om det skjer i partnerskap med tech-aktører.

Rask digitalisering og høyere forventninger fra kundene er tydelige tegn, som er blitt ytterligere understreket for bankene gjennom møtet med koronakrisen. Årets utgave av World Retail Banking Report dokumenterer denne utviklingen. Rapporten peker på plattformbaserte løsninger og samarbeid som suksessfaktorer for bankaktører som vil lykkes i forbrukermarkedet i fremtiden.

Metode
World Banking Report 2020 spiller på research og innsikt fra «2020 Global Retail Banking Executive Survey», lederintervjuer og Capgemini Open X Readiness Index. Rapporten inkluderer innsikt fra fokusintervjuer og undersøkelser med over 80 personer i lederposisjoner i ledende banker i forskjellige regioner.
Besøkwww.worldretailbankingreport.comfor mer informasjon.

About the author

Related Posts