Dette forventer de nye superansatte

Privat kommunikasjon i arbeidstiden er en rettighet, ikke et godeEn ny studie fra Ericsson ConsumerLab viser at denne gruppen mener

 • «Millennials» er en ny generasjon yrkesaktive med stor innflytelse på fremtidens arbeidsliv
 • En ny studie fra Ericsson ConsumerLab viser at denne gruppen mener privat kommunikasjon i arbeidstiden er en rettighet, ikke et gode
 • Unge yrkesutøvere forventer å kunne holde kontakten mens de er på jobb, og har andre forventninger til kommunikasjonsverktøy og arbeidsliv generelt

Ericsson ConsumerLabs nye studie har tatt for seg den nye generasjonen i arbeidsmarkedet, såkalte «Millennials». Hovedfokus har vært yrkesutøvere i alderen 22-29 år i USA, som har høyskoleutdanning og er ambisiøse og fremtidsrettede.

Millennials slipper ifølge rapporten betydelige deler av sitt personlige liv inn i arbeidsdagen, uten nødvendigvis å la arbeidet bli med inn i privatlivet. Selv om de er opptatt av å gjøre det bra på jobben, er det praktisk talt umulig for dem å legge fra seg privatlivet. De sjekker Facebook-oppdateringer, chatter og utveksler tekstmeldinger gjennom hele dagen. Dette blir sett på som en rettighet snarere enn et gode.

«De ønsker nære relasjoner med sine overordnede og forventer hyppige tilbakemeldinger. De misliker tvetydighet og forventer åpenhet og rettferdighet i all sin omgang med organisasjonen. Det er viktig for mange Millennials å balansere arbeid og fritid, og de forventer at arbeidsgivere kommer opp med løsninger for å hjelpe dem med dette,» sier Ann-Charlotte Kornblad, seniorrådgiver hos Ericsson ConsumerLab.

Hele 45 prosent av yrkesutøverne i denne gruppen bruker sine egne telefoner, som de betaler for selv, på jobben. Dette betyr at de også betaler for arbeidsrelatert bruk på telefon. I dag har 23 prosent av dem mobiltelefoner, hovedsakelig smarttelefoner, som er helt eller delvis betalt av arbeidsgiveren.

Millennials er utålmodige, og ønsker øyeblikkelig belønning. Dette gir dem en lav toleranse for kommunikasjonsformer som er trege eller ikke gir umiddelbare tilbakemeldinger.

Millennials forventer følgende av den ideelle arbeidsgiver:

 • generelt tilfredsstillende arbeid
 • mulighet for å ta med privatlivet til jobben (må kunne «multi-taske»)
 • frihet for når og hvor de jobber
 • muligheten til å jobbe i team og med andre jevnaldrende
 • en flat organisasjon
 • engasjerte og proaktive ledere
 • klar målretning/salgsfremmende muligheter – konstante tilbakemeldinger
 • åpenhet
 • respekt for balanse mellom arbeid/fritid
 • nære forhold til overordnede
 • oppdatert teknologi, spesielt innenfor kommunikasjon

Ericsson ConsumerLab-rapporten bygger på kvalitative intervjuer med 64 personer i alderen 22-29 i San Francisco og Silicon Valley. Intervjuene ble gjort med åtte personer i lederstillinger med ansvar for yngre arbeidstakere fir eksperter på millenniumsgenerasjonen. I tillegg ble det gjort en webundersøkelse med 1,945 respondenter på mellom 22 og 65 år, hvorav 479 omtales som «Super Millennials» i rapporten.

ConsumerLab har i samtidig gjort en online-studie med 1945 respondenter blant amerikanske kunnskapsarbeidere i alderen 22 til 65 år. Fra denne gruppen er 479 klassifisert som «Super Millennials» i rapporten.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply