Dette er årets trender innenfor IT

 I en undersøkelse foretatt av Norstat på vegne av Konsulentguiden så har vi spurt kjøpere av konsulenttjenester innenfor IT hvilke trender som blir relevante for deres virksomhet i 2023.

Det er mange spennende trender innenfor IT, nye tjenester lanseres stadig og det er mye interessant som skjer innenfor AI, metaunivers og superapps.

I en undersøkelse foretatt av Norstat på vegne av Konsulentguiden, har vi spurt kjøpere av konsulenttjenester innenfor IT hvilke trender som blir relevante for deres virksomhet i 2023. IT- trendene som nå er på topp i Norge er cybersikkerhet, personvern / åpenhetsloven og bærekraft. 4 av 5 av de spurte Cybersikkerhet som viktigste trend i 2023.  I offentlig sektor kommer antageligvis 84 prosent av konsulentkjøperne til å kjøpe tjenester innenfor cybersikkerhet i det kommende året. Jo større virksomhet – jo mer fokusert på cybersikkerhet: 93 prosent av organisasjoner over 1000 ansatte har sikkerhet som heteste trend i 2023.

-Vi ser at en økning i dataangrep de siste årene får mange i offentlig sektor til å kjøpe tjenester innenfor cybersikkerhet. Tallene viser at jo større virksomhet er desto større er etterspørselen etter konsulenttjenester innenfor cybersikkerhet, sier Lars Rommen, partner i konsulentguiden.

Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft i 2022 fører til at virksomheter må legge frem en aktsomhetsvurdering i form av en rapport som må offentliggjøres senest 30 juni 2023. Ikke uventet er det mange som ønsker bistand til dette.

-Vi ser også at konsulenttjenester knyttet til bærekraft og særlig krav til bærekrafts rapportering i forbindelse med åpenhetsloven, får mange til å søke ekstern bistand, sier Rommen.

Det siste årene har stadig flere virksomhet blitt utsatt for cyberangrep: Digital utpressing, virusangrep, spionasje – eksemplene har vært mange i året som gikk.

-Vi ser at de største virksomhetene er mest opptatt av cybersikkerhet. Over 80 prosent av konsulentkjøpere i offentlig sektor sier de vil kjøpe tjenester knyttet til cybersikkerhet i 2023. Dette sier noe om hvor reelt trusselbildet er, og her trenger vi at også de mindre kobler seg på, for dette er like aktuelt for dem. Cybersikkerhet er like viktig for bedrifter som røykvarslere er i et hus, sier bransjedirektør for teknologi Sigri Sevaldsen i Virke.

-IT er den raskest voksende næringen i Norge, og blant våre 2500 medlemsbedrifter innen teknologi, rådgivning og finans ser vi at bevisstheten rundt digital utpressing, virusangrep og spionasje har økt, og at de ønsker å være godt rustet mot dette, sier Sevaldsen.

 

Bærekraft

Bærekraft blir også en svært viktig trend i 2023. Undersøkelsen viser at bærekraft har ført til ytterligere digitaliseringsbehov for virksomhetene og også ført til nye forretningsmodeller til over 60 prosent av konsulentkjøpere i undersøkelsen.

-Nye regler krever at næringslivet må rapportere på bærekraft på en helt annen måte i 2023, og da er det behov for ny kunnskap og kompetanse som mange ikke har i dag. Det fører til at flere vil trenge konsulenter på bærekraftstjenester det kommende året. Vi ser at dette arbeidet også fører til nye forretningsmodeller som gir nye digitale, grønne løsninger i så mye som 60 prosent av tilfellene og det er veldig positivt, sier Sevaldsen.

Cloud

De siste årene har : Cloud, Big Data og Analytics vært nye områder som har vært populære både ute i bedrifter og i det offentlige.

Analytics er nå nede 6. plass over viktige trender, Big Data har falt til en 8. plass, mens Cloud er ute av listen for nye trender i år og har blitt en del av det mer permanente tjenestetilbud fra leverandørene. Ca 17 prosent av kjøperne ønsker å kjøpte tjenester innenfor dette tjenesteområdet i 2023, dette er noe ned i forhold til det som ble kjøpt av denne tjenesten i fjor. Cloud er også en av de 10 viktigste trendene som Gartner Group mener er blant de viktigste trendene for 2023.

 

Ønsker du å bestille hele rapporten så ta kontakt med Lars Rommen.

E-post: lars.rommen@konsulentguiden.no, mob: 988 83 746

About the author

Related Posts