Uten konsulentene kommer vi ikke i mål !

 

Gode intensjoner er sjelden nok – noen må faktisk også gjøre jobben. En stor, ny undersøkelse viser hvor viktig innleide konsulenter er for virksomheter som vil levere på bærekraft.

Kapasiteten og kompetansen konsulenter bidrar med, er avgjørende for gjennomføringen av etablerte strategier og mål for bærekraft.

Dette svarer nærmere 60 prosent av organisasjonene som kjøper konsulenttjenester i den ferske Management Consulting-rapporten fra Konsulentguiden – basert på en undersøkelse gjennomført i samarbeid med Norstat blant 760 konsulentkjøpere i både offentlig og privat sektor.

– I dagens marked opplever mange virksomheter at de knapt nok har tid til å håndtere de mest forretningskritiske oppgavene i det daglige, sier Sigri Sevaldsen, bransjedirektør for teknologi i Virke.

– Når nye krav og forventninger til bærekraft eller ny teknologi kommer på toppen av dette, må de gjerne ha hjelp utenfra. Her kan konsulentene være helt avgjørende for å lykkes, sier Sevaldsen.

Flest benytter allerede konsulenter

Den viktigste tjenesten konsulentselskapene skal levere på i 2023, er ifølge rapporten digitalisering og transformasjon av virksomhetene.

I dette ligger det også at virksomhetene trenger hjelp til å håndtere det grønne skiftet:

Selv om flertallet av respondentene mener at bærekraft har ført til nye tjenester, forretningsmodeller og innovasjoner, innrømmer 1 av 4 nemlig at organisasjonskulturen deres hindrer integreringen av bærekraft i virksomheten.

Undersøkelsen viser at hele 50 prosent av respondentene allerede benytter eksterne konsulenter for bistand med innføring av nye standarder og rapporteringskrav knyttet til bærekraft.

Nesten 60 prosent svarer også at konsulentene synliggjør behovet for digitalisering for å levere mer effektivt på bærekraft – og et flertall svarer positivt på at konsulentene også bidrar til å utfordre på bærekraftsmål og bidra med nye løsninger innenfor bærekraft.

Viktig for verdiskapningen

– De som i dag lykkes med bærekraft, merker at dette i stadig større grad også gir et positivt utslag på bunnlinjen, sier Sevaldsen.

Som medlemmer i Virke, inngår flere av landets største konsulenthus i fagfellesskapet Virke Vekst – som omfatter 2 500 medlemmer innenfor teknologi, rådgivning og finans.

– Uten spisskompetansen til konsulentene hadde arbeidet med det grønne skiftet blitt svært krevende for mange bedrifter. Deres bidrag er avgjørende, sier Sevaldsen.

About the author

Related Posts