Bærekraftsrapportering

Finanskomiteen har avgitt sin innstilling om bærekraftsrapportering, og vi er et skritt nærmere lovvedtak.

 

Forslaget gjennomfører EUs direktiv om selskapers bærekraftsrapportering (direktiv 2022/2464/EU), «Corporate Sustainaiblity Reporting Directive» (CSRD).

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til en økende etterspørsel etter investeringer som skal være bærekraftige og ansvarlige, der både profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling.

Flertallet viser til formålet med EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er å legge til rette for omstilling til en mer bærekraftig økonomi gjennom å gi markedet sammenlignbar informasjon, slik at det blir enklere å foreta finansielle beslutninger som vrir kapitalstrømmene i en mer bærekraftig retning. De nye reglene forventes derfor også å sette sivilsamfunnet bedre i stand til å holde foretak ansvarlige for deres påvirkning på samfunn og miljø.

Første behandling i Stortinget er satt opp 5. juni.

Kilde: Revisorforeningen

About the author

Related Posts