Bærekraft er nøkkelen

I januar lanserte EY det ambisiøse målet om å bli karbonnegativt innen 2021. Ni måneder senere melder rådgivings- og revisjonsfirmaet at det neste skrittet mot en fremtidig, mer bærekraftig verden er tatt. EY er karbonnegativt.

I oktober 2019 lanserte EY en global strategi med sikte på å skape langsiktig verdi for ansatte, kunder og lokalsamfunnet, selskapet opererer i. Som en del av den nye strategien satt EY tidlig i 2020 et mål om å oppnå klimanøytralitet med sine 300.000 ansatte, før årsskiftet. Målet ble nådd, og i begynnelsen av 2021 kom selskapet med en plan for å bidra til Parisavtalens mål om ikke å øke jordens gjennomsnittstemperatur med mer enn 1,5 grader Celsius. Dette skjer blant annet ved at EY hvert år vil kompensere for et større karbondioksidutslipp enn de selv genererer. Ved å jobbe mot syv delmål*, skal organisasjonens totale utslipp reduseres med 40 prosent innen 2025. I tillegg ble målet om karbonnegativitet i 2021 satt – et delmål som nå er oppnådd.

– Vi er selvfølgelig glade for at vår ambisiøse investering gir resultater. Vi, som alle andre, har fortsatt en lang vei å gå, men vi føler at vi er på rett vei. I tillegg til å ta vår egen medisin, investerer vi i tjenester som hjelper kundene lønnsomt å redusere karbonavtrykket i sine virksomheter, og tilbyr løsninger for å møte utfordringer og muligheter innen bærekraft. Til syvende og sist handler det om å skape en felles bærekraftig fremtid, som betyr at vi alle må dra i samme retning, sier Christin Bøsterud, administrerende direktør i EY Norge.

For å bli et karbonnegativt selskap har EY investert i en prosjektportefølje for fjerning av karbondioksid. Sammen med South Pole, en leverandør av klimaløsninger, har EY startet globale prosjekter som kompenserer eller fjerner karbon gjennom skogplanting, regenerativt landbruk, biokull og skogvern. De seks prosjektene fjerner, eller kompenserer for, til sammen 528 tonn CO2e (k) av EYs karbonavtrykk i FY21. Dette betyr at EY er 34 prosent karbonnegativt i løpet av regnskapsåret. Samlet sett slapp EY ut 394 tonn CO2e (k) i FY21, mot 976 tonn CO2e (k) i FY20 (-60%). Fremover vil EY fortsette å investere i en mangfoldig prosjektportefølje for å redusere karbonutslipp, og tiltak for å nå de globale klimamålene.

Bærekraft er nøkkelen

I sommer lanserte EY en ny, hybrid arbeidsmodell på nordisk nivå som en naturlig del av bærekraftambisjonene. Den nye hybridmodellens tekniske løsninger, kombinert med mindre reising og smartere plassbruk, vil bidra til det globale målet om å bli “net zero” innen 2025. Samtidig skal alle nye leieavtaler i Norden være blant de beste på klima og miljø.

– Vi er et ledende kunnskapsfirma som tidlig har tatt grep for å la bærekraft og ny teknologi endre vår fremtidige arbeidshverdag. Vi har store ambisjoner på globalt nivå, men lokale og regionale tiltak er minst like viktige. Kontorene spiller sentrale roller her. I Norge har vi eksempler som Powerhouse i Telemark og det kommende S7 i Oslo, som begge er helt i front på klima og miljø. For fremtidens arbeidsplass er bærekraft nøkkelen, og nå sikter vi mot 2025, sier Bøsterud.

* For å bli «net zero» i 2025, jobber EY med syv delmål, såkalte Science Based Target:

  • Redusere utslippene fra forretningsreiser med 35.
  • Redusere total bruk av elektrisitet på kontorene, og benytte 100% fornybar energi for gjenværende behov.
  • Strukturere kontraktene for strømforsyning gjennom virtuelle innkjøpsavtaler (PPA). Målet er å ta inn mer strøm enn det som forbrukes i nasjonale nett.
  • Gi våre team verktøy som gjør dem i stand til å beregne – og deretter arbeide for å redusere – mengden karbon som slippes ut når de jobber med kunder.
  • Bruke naturbaserte løsninger og karbondioksidreduserende teknologi for å fjerne avtrykk i atmosfæren, og kompensere for mer karbon enn EY slipper ut hvert år.
  • Investere i tjenester og løsninger som hjelper kunder med å lønnsomt klimakompensere virksomheten, og gi løsninger på andre bærekraftsutfordringer og -muligheter.
  • Kreve at 75% av leverandørene setter vitenskapsbaserte klimamål (SBT – Science Based Targets) innen 2025.

Les mer her: ey.com/en_no/sustainability/carbon-negative-achievement

Kilde: EY

About the author

Related Posts